CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Secretari de stat își coordonează acțiunile în domeniul dezvoltării durabile și a tranziției verde

Secretari de stat își coordonează acțiunile în domeniul dezvoltării durabile și a tranziției verde

Secretari de stat din mai multe ministere își vor coordona acțiunile în domeniul dezvoltării durabile și a tranziției verde.

Secretarul general al Ministerului Mediului, Petru Tataru a salutat reuniunea Grupului de lucru care s-a desfășurat pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM. Comunicarea pe orizontală între ministere va contribui mult la Programul de promovare a economiei verzi care este în proces de elaborare la Ministerul Mediului.

Printre subiectele care necesită o coordonare eficientă între ministere se numără evaluarea actuală a economiei verzi în țară și identificarea lacunelor și oportunităților pentru dezvoltarea acesteia. Un alt subiect ține de prezentarea și coordonarea politicilor și eforturilor ministerelor în asigurarea coerentă și a sinergiei în domeniu. O atenție sporită se va acorda elaborării unui plan de activitate și agrearea unui mecanism de comunicare pe marginea acestui subiect.

Potrivit lui Veronica Arpintin, Secretara de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării acest Grup de lucru va contribui la promovarea investițiilor în tehnologii și infrastructură verde, precum și facilitarea transferului de tehnologie în acest domeniu. Se va aduce un suport la identificarea mecanismelor de sprijin financiar și a resurselor disponibile pentru a susține proiectele și inițiativele privind economia verde. Vor fi stabiliți indicatori de performanță și obiective clare pentru a măsura progresul în implementarea politicilor și a inițiativelor în domeniul.

În cadrul procesului de consultare a Planului Programului de promovare a economiei verzi, fiecare minister va veni, până la finele lunii iunie 3023,  cu acțiuni concrete care urmează să fie incluse în document. 

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.