CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Cum măsurăm impactul social al întreprinderilor sociale?

A avut loc ce-a de a doua ședință a Grupului de Lucru ad-hoc pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului din cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Subiectul întrunirii a fost dezvoltarea unui set eficient și simplificat de indicatori pentru evaluarea performanței întreprinderilor sociale, precum și a unei metodologii universale de evaluare multidimensională a ecosistemului antreprenoriatului social.

Afacerile sociale devin din ce în ce mai importante pentru dezvoltarea economică, pe măsură ce problemele comunității sunt transformate în soluții care pot fi sistemice și inovatoare, iar acest lucru, la rândul său, are un impact social. Mai multe inițiative de afaceri îmbunătățesc sănătatea oamenilor, protejează mediul, creează mai multe oportunități economice pentru persoane dezavantajate.

În ciuda influenței pozitive pe care o au asupra economiei, întreprinderile sociale sunt încă nebuloase în mediul de afaceri. Nu există o metodologie universală pentru evaluarea impactului social, precum și a modului de combinare a principiilor de afaceri cu o componentă de antreprenoriat social. Aceste momente urmează a fi definitivate de către Grupul de Lucru și transpuse într-un caiet de sarcini.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.