CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Peste 50 de milioane de lei vor economisi antreprenorii anual după ce Parlamentul a eliminat un șir de acțiuni birocratice nejustificate

Antreprenorilor din Moldova le-a fost simplificată activitatea. Parlamentul a votat un șir de modificări legislative care reduc din cerințe nejustificate impuse de stat, pe care agenții economici erau obligați să le respecte.

Astfel, potrivit noilor prevederi legale, angajatorul nu mai este obligat să aprobe un regulament și să întocmească precontracte. Iar companii în domeniul TIC vor putea angaja specialiști în baza unui contract pe durată determinată.

Au fost efectuate și alte modificări ale Codul muncii. De exemplu, se face opțională programarea concediilor anuale și preavizarea angajatului despre data concediului. Până acum aceste acțiuni erau obligatorii pentru angajator.

Au fost excluse ducerea evidenței și raportarea către centrele militare privind potențialii recruți, astfel de informații fiind disponibile în alte resurse ale statului. Toate aceste acțiuni necesitau, atât cheltuieli financiare suplimentare, cât și acțiuni birocratice nejustificate.

A mai fost eliminat așa-numitul „pașaport albastru medical”, o procedură birocratică care punea în dificultate 30 mii de angajați din sectorul HORECA, dar și din alte sectoare. Potențialii angajați erau obligați să efectueze un număr mare de examinări medicale doar în anumite unități medicale. Acum examenul medical va putea fi efectuat la instituțiile publice sau private, iar costurile vor fi acoperite din bugetul Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală. Prin hotărâre de Guvern va fi stabilită lista profesiilor și a factorilor de producție nocivi, a lucrărilor cu risc sporit pentru apariția și răspândirea bolilor transmisibile etc.

În domeniul digitalizare, IT și comunicații electronice, noile reglementări prevăd ca instalațiile rețelelor de comunicații electronice să nu fie considerate bunuri imobile dacă nu sunt atașate permanent la un teren. Iar separarea lor de clădiri și terenuri, să nu schimbe destinația celor din urmă.

Iar pentru facilitarea dezvoltării micilor afaceri este facilitată procedura de modificare a destinației imobilelor din blocuri locative în destinație comercială sau de prestări servicii în spații de locuit  cu obținerea acordului a majorității locuitorilor din bloc și nu absolut a tuturor, cum este acum.

Toate aceste modificări regulatorii au fost elaborate de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu suportul experților Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Marii Britanii, Elveției și Suediei și a Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.