CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Relațiile între asociații/fondatorii societăților comerciale ar putea fi simplificate

Relațiile între asociații/fondatorii societăților comerciale ar putea fi simplificate

Proiectul unor modificări legislative cu privire la reglementarea relațiilor între asociații/fondatorii societăților comerciale au fost prezentate la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitizării.

Autorii pachetului de modificări – membrii Grupului de lucru institut prin ordinul ministrului Dumitru Alaiba, secretariatul căruia este asigurat de Secretariatul Consiliului Economic, propun patru compartimente de modificări legislative: (i) inovative; (ii) de liberalizare și alternativă decizională; (iii) ale drepturilor asociaților; (iv) de simplificare și optimizare a procedurilor. Complementar se propun modificări la legislația din domeniul pieței de capital (legile privind societățile pe acțiuni, privind piața de capital și cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare).

Prin modificările inovative se propune: implementarea în legislația națională a unor reglementări conceptuale aplicate în Uniunea Europeană; aplicabilitatea contractului societar (contract între câțiva asociați sau aceștia și terții, de regulă creditori ai societății), acordarea asociaților a dreptului de retragere din afacere, repartizarea drepturilor și beneficiilor și în alt mod decât proporțional cotei de participare în capitalul social, crearea fondului de stimularea a celor mai valoroși angajați ai societății, pentru care asociații vor ceda o parte din dividendele sale, posibilitatea notării din inițiativa părților interesate către organul înregistrării de stat a unor situații importante cu privire la anumite situații juridice și financiare apărute în cadrul societății.

Participanților la prezentarea proiectului le-au fost descrise pe larg fiecare din noile prevederi legale, descrise supra, iar la compartimentul liberalizare și alternativă decizională au fost punctate următoarele inițiative: excluderea plafonului numărului de asociați într-o SRL; înființarea societăților în baza unui singur act constitutiv: statutul; extinderea categoriilor de aporturi la capitalul social; lărgirea substanțială a situațiilor când asociații pot alege (prin indicarea expresă în statut) a unei alte soluții decât cea propusă, ca regulă, prin lege etc.

Viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitizării dl. Dumitru Alaiba, care a deschis ședința și a comentat pe parcurs inițiativele, a subliniat importanța proiectului din perspectiva îmbunătățirii mediului de afaceri din Moldova și atragerea investițiilor autohtoni și externi. Promovarea modificărilor propuse este necesară și în contextul în care la moment în legislația națională există încă multe norme care complică activitatea agenților economici, iar simplificarea relațiilor între asociații/fondatorii societăților comerciale va diminua riscul apariției litigiilor și conflictelor între ei și terți, inclusiv autoritățile publice, a mai menționat Dumitru Alaiba.

În zilele următoare Secretariatul Consiliului Economic va organiza consultarea unor momente specifice din proiect cu Agenția Servicii Publice, Ministerul Finanțelor și Comisia Națională a Pieței Financiare, reprezentanții cărora au participat la ședință. Ulterior proiectul va fi expus de Minister  dezbaterilor publice conform procedurilor stabilite. 

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului pentru Buna Guvernare a Guvernului Marii Britanii și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.