CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Vicepreședinte BERD s-a întâlnit cu Secretariatul Consiliului Economic

Vicepreședinte BERD s-a întâlnit cu Secretariatul Consiliului Economic

Mark Bowman, Vicepreședintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare s-a întâlnit cu experții Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM.

În cadrul discuțiilor, Vicepreședintele BERD a ținut să afle mai multe despre subiectele de pe agenda Consiliului Economic și așteptările investitorilor. În context, Mark Bowman a fost informat despre reformele  legate de economia digitală, promovarea modificărilor legislative care țintesc modernizarea serviciilor publice și stimularea transformării digitale atât a sectorului public, cât și a celui privat. A fost apreciată implicarea și suportul donatorilor pentru consolidarea sistemului de identificare electronică și crearea platformelor tehnologice eKYC și eNotary, precum și de digitalizare a procedurilor vamale la export – proiecte în derulare și inițiate de Secretariatul Consiliului Economic.

Experții au vorbit și despre reforma cadrului de reglementare a activității de întreprinzător, în cadrul căreia Secretariatul Consiliului Economic este antrenat în procesul de elaborare a modificărilor legislative. Scopul acestora este reducerea cerințelor și birocrației  pe care azi agenții economici sunt obligați să le respecte nejustificat.

Abilitarea economică a femeilor a fost un alt subiect abordat în cadrul discuțiilor. Experții au menționat despre importanța proceselor inițiate de îngrijire, abilitare a forței de muncă prezente și viitoare, în special a femeilor aflate în dificultate și grupurilor economic dezavantajate, dar și despre rolul partenerilor de dezvoltare precum UN Women, UNICEF, UNFPA, GIZ, BERD și alții care s-au alăturat la implementarea Foii de parcurs elaborate în acest sens.

A fost menționată și activitatea Comitetului Național pentru Facilitarea Comerțului, funcțiile căruia le exercită Secretariatul Consiliului Economic. Au fost trecute în revistă și subiecte din compartimentul economia verde, pe care platforma le promovează,

La rândul său Vicepreședintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Mark Bowman  a apreciat pozitiv activitatea Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Mark Bowman  a subliniat importanța existenței unei platforme eficiente de dialog public privat care să asigure o comunicare continuă și fructuoasă dintre comunitatea de afaceri și Guvern.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului pentru Buna Guvernare a Guvernului Marii Britanii și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.