CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Piața muncii din Moldova necesită a fi liberalizată pentru a o face atractivă pentru angajați

Piața muncii din Moldova necesită a fi liberalizată pentru a o face atractivă pentru angajați

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a creat un grup special de lucru pentru stimularea pieței muncii, secretariatul căruia este exercitat de Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM.

În cadrul primei ședințe s-a discutat atragerea în câmpul muncii a persoanelor ce caută un loc de muncă – în Moldova oficial sunt înregistrați peste 100 000 oameni apți de muncă neangajați; a studenților, inclusiv, a celor cu permis de ședere provizorie pentru studii – la moment în Moldova sunt cca 5400. Însă, spun reprezentanții comunității de afaceri legislația națională trebuie adaptată noilor realități. E nevoie de înlăturat restricțiile și plafonarea aplicate actualmente străinilor în procesul de obținere a dreptului de ședere provizorie.

Totodată s-a discutat necesitatea identificării soluțiilor pentru a asigura accesarea pieței muncii din Moldova a  refugiaților. La moment în țară sunt cca 100 000 de mii de refugiați ucraineni.

O oportunitate pentru a liberaliza piața muncii din Moldova este și  reglementarea muncii prin agent de muncă temporară – muncă prestată de un salariat temporar care a încheiat un contract individual cu un agent de muncă temporară și care este pus la dispoziția solicitantului pentru a lucra temporar sub supravegherea și conducerea acestuia.

Membrii Grupului de lucru, reprezentanți ai comunității de afaceri și ai instituțiilor statului, urmează să analizeze cadrul normativ și datele statistice privind piața muncii din Moldova, motivele deficitului forței de muncă, impedimentele care stau în calea eliminării acestui deficit și să vină cu recomandări privind modificarea cadrului normativ în acest sens.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Guvernul Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.