CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Afacerile la distanță vor fi mai ușor de gestionat. Cabinetul de miniștri a votat eliminarea mai multor constrângeri

Afacerile la distanță vor fi mai ușor de gestionat. Cabinetul de miniștri a votat eliminarea mai multor constrângeri

Executivul a aprobat, la inițiativa ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative „Dezvoltarea afacerilor la distanță în Republica Moldova /Contactless Business in Moldova”.

Proiectul de lege vine să faciliteze desfășurarea afacerilor la distanță în Moldova, cu ajutorul instrumentelor digitale. Inițiativa abordează atât aspectele tehnologice privind identificarea și interacțiunea la distanță, cât și aspectele privind desfășurarea activității economice și prestarea muncii la distanță.

Astfel, prin acest proiect se propune depășirea constrângerilor în inițierea și gestionarea la distanță a unei afaceri din țara noastră, prin modificarea mai multor aspecte, precum:

1. Procedura de identificare și evidența inițială a străinilor cu atribuirea identificatorului unic al persoanei fizice (IDNP) fără eliberarea actelor de identitate, inclusiv în cazul în care străinul nu intră pe teritoriul Republicii Moldova.

2. Aplicarea soluțiilor de identificare și autentificare digitală (eKYC, eNotary și MobiSign) pentru diaspora și investitorii străini.

3. Instituirea regimului juridic al actului notarial electronic și particularitățile activității notariale electronice.

4. Asigurarea obligatorie a versiunii engleze a formularelor și serviciilor publice pentru business.

5. Particularitățile muncii la distanță, clarificarea regimurilor salariului, taxelor, contribuțiilor sociale pentru străinii care se vor încadra în activitatea de muncă la distanță în companiile din Moldova, fără a deveni rezidenți fiscali.

6. Posibilitatea de angajare la distanță în Moldova a cetățenilor străini, fără permis de ședere, clarificarea aspectelor procedurale de interacțiune în format electronic între străini și autoritatea competentă pentru străini.

7. Clarificarea aspectelor legate de protecția lucrătorilor care prestează munca de la distanță, securitatea muncii, certificatele medicale, etc

Menționăm, că recent în contextul acestui proiect de lege, a avut loc lansarea proiectului ”Crearea platformelor tehnologice universale eKYC și eNotary”, implementat de către Consiliul Economic pe lângă PM în comun cu Agenția de Guvernare Electronică și cu suportul EBRD/UK-GGF. Punerea în aplicare în Moldova a eKYC – identificarea la distanță a clienților este foarte importantă pentru mediul de afaceri, dar și sectorul public, unde serviciile migrează în online, iar prestarea acestor servicii necesită identificarea persoanei la distanță. De asemenea, notarizarea electronică este esențială pentru investitorii din țară și de peste hotare, contribuind la reducerea costurilor și timpului consumat pentru diferite tranzacții, care vor putea fi realizate online.

Drept efect al acestei legi, se va obține reducerea costurilor nejustificate pentru antreprenori prin utilizarea instrumentelor digitale, facilitarea accesului la serviciile digitale cap-coadă pentru antreprenori, investitorii străini și diasporă.

De asemenea, se vor elimina barierele pentru angajarea la distanță a personalului calificat, inclusiv de peste hotare, în condițiile când economia națională simte o insuficiență acută a forței de muncă calificate.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Guvernul Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.