CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

O foaie de parcurs va fi elaborată pentru susținerea activității întreprinderilor sociale 

O foaie de parcurs va fi elaborată pentru susținerea activității întreprinderilor sociale 

Astăzi a avut loc prima ședință a Grupului de Lucru ad-hoc pentru activitatea și dezvoltarea antreprenoriatului social consolidat în comun de Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministru, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Platforma pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova, Fundația Est-Europeană, Fundația Keystone Moldova, Camera de Comerț și Industrie și Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri.

Grupul de lucru recomandă revizuirea legislației actuale în ceea ce privește sprijinirea antreprenoriatului social pentru a facilita activitatea întreprinderilor din acest sector. Totodată, grupul consideră necesară elaborarea și adoptarea unei legi-cadru și a unei politici privind reglementarea sferei economiei sociale în țară, care să cuprindă norme de activitate privind întreprinderea socială și de inserție, marca socială, registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale ș.a.

Pentru a oferi informațiile necesare și complete cu privire la situația întreprinderilor sociale și a economiei sociale în general, Grupul și-a propus, în cadrul platformei Consiliului Economic, să dezvolte o foaie de parcurs pentru a sprijini antreprenoriatul social, precum și politicile care să permită inovarea în afaceri să conducă la o dezvoltare incluzivă și durabilă.

În următoarele două săptămâni, Secretariatul Consiliului Economic va colecta propuneri de acțiune pentru Foaia de parcurs de la toți membrii grupului. Propunerile vor fi discutate la următoarea întâlnire a grupului din aprilie.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Guvernul Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.