CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Foaia de Parcurs pentru Abilitarea Economică a Femeilor actualizată  

În versiunea sa actualizată, Foaia de Parcurs urmărește în mod prioritar adoptarea și aplicarea legilor și reglementărilor care susțin principiul remunerării egale pentru muncă egală sau muncă de valoare egală în sectorul public și privat. Totodată se urmărește încurajarea și facilitarea antreprenoriatului feminin, inclusiv prin îmbunătățirea accesului femeilor la finanțare și oportunități de investiții, dezvoltare de afaceri și formare profesională. Foaia conține acțiuni de consolidare  și aplicare a legilor și cadrelor de reglementare care asigură activitatea antreprenoriatului social. Se conțin și acțiuni de cooperare cu sectorul privat pentru informarea și implementarea principiilor de abilitare a femeilor. Un subiect aparte ține de consolidarea și sprijinirea contribuțiilor economice a femeilor din mediul rural și altele.

În perioada august – noiembrie 2022, Secretariatul Consiliului Economic a dezbătut Foaia de Parcurs pentru Abilitarea Economică a Femeilor în cadrul consultărilor cu partenerii de implementare pentru o eventuală actualizare a acțiunilor trasate.

De la lansarea oficială a acesteia în luna mai 2022, mai mulți parteneri de dezvoltare precum BERD, UNICEF, UNFPA, GIZ, Rețeaua Națională LEADER, Platforma pentru dezvoltarea antreprenoriatului social și alții s-au alăturat Foii de Parcurs. Drept urmare, a fost extins numărul grupurilor de acțiuni de la 12 la 18, respectiv a crescut numărul de acțiuni de la 47 la 69. Din totalul acțiunilor curente planificate, 32% sunt în proces de implementare, dintre care 9% sunt finalizate. 

Din august 2022, Secretariatul Consiliului Economic prezintă un Buletin Informativ, care răspunde nevoii de informare a publicului cu privire la abilitarea economică a femeilor și egalitatea de gen și despre cele mai relevante epizoade de implementare a Foii de Parcurs. Buletinul informativ apare trimestrial în română și în engleză pe site-ul Consiliului Economic consecon.gov.md și este distribuit pe rețelele de socializare.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Guvernul Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.