CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Dezvoltarea afacerilor la distanță în Republica Moldova /Contactless Business in Moldova

Ministerul Economiei a inițiat procesul de consultare publică a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative: Dezvoltarea afacerilor la distanță în Republica Moldova /Contactless Business in Moldova” (https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/9912 )

Inițiativa a fost pregătită pe platforma Consiliului Economic și lansată de către Viceprim-ministrul pentru digitalizare și de Ministrul Economiei, în cadrul iConsiliului din 22 noiembrie a.c., având drept scop analiza disponibilității online a serviciilor publice esențiale pentru antreprenori și acoperirea golurilor legislative pentru a asigura posibilitatea de a crea și administra la distanță o companie în Republica Moldova.

Acest proiect de lege va contribui la îmbunătățirea mediului de afaceri, la reducerea birocrației și a costurilor pentru antreprenori și va oferi, de asemenea, diasporei noastre peste hotare și investitorilor străini posibilitatea să desfășoare activități economice în Moldova la distanță.

Intervențiile legislative identificate pană la etapa de față acoperă:

  1. Procedura de acordare a IDNP investitorilor străini (element inevitabil pentru înregistrarea și administrarea afacerilor la distanță).
  2. Asigurarea aplicării eKYC și MobiSign pentru diaspora și investitorii străini.
  3. Asigurarea notarizării digitale ca opțiune pentru antreprenori autohtoni, diasporă și investitorii străini.
  4. Instituirea regimului juridic al actului notarial electronic și particularitățile activității notariale electronice, locul actului notarial electronic în actele emise de notar, cerințe pentru actul electronic, modul de întocmire, semnare, înregistrare și arhivare
  5. Asigurarea obligatorie a versiunii Engleze a formularelor și serviciilor publice pentru business (formulare, documente de constituire, acte permisive, interacțiune cu ASP, etc.)
  6. Legalizarea muncii la distanță, clarificarea regimurilor salariului, taxelor, inclusiv a TVA, precum și a contribuțiilor sociale (CNAS, CNAM). Modificările propuse concretizează faptul, că străini care se vor încadra în activitatea de muncă în companiile din Moldova, fără a deveni rezidenți fiscali, vor fi scutiți de obligația contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare medicală obligatorie pentru străinii.
  7. Posibilitatea de angajare la distanță în aceste companii a cetățenilor străini, fără permis de ședere în RM, clarificarea aspectelor procedurale de interacțiune între străini și autoritățile competente care eliberează diferite permise pentru străini, în scopul implementării posibilității depunerii actelor în adresa acesteia în formatul electronic semnate prin semnătura electronică emisă în condițiile legii.
  8. Clarificarea regimului securității muncii, a certificatelor medicale și a riscurilor la locul de muncă pentru angajații la distanță
  9. Preluarea bunelor practici aplicate pentru Moldova IT visa și în alte sectoare ale economiei (valabil azi doar pentru rezidenții IT Park)
  10. Aplicarea pentru permisul de muncă în RM la distanță, în prealabil.

Sunt așteptate propunerile și sugestiile dumneavoastră pentru a îmbunătăți și consolida proiectul de lege proaspăt lansat.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Guvernul Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.