CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Activitatea Secretariatului Consiliului Economic pe lângă prim-ministru  discutată cu donatorii

În anul 2022 activitatea Secretariatului Consiliului Economic s-a axat pe suportul unui șir de reforme care să îmbunătățească mediul de afaceri din Moldova afectat de pandemia globală și de războiul din Ucraina.

Experții Secretariatului Consiliului Economic au trecut în revistă rezultatele obținute în promovarea reformelor legate de economia digitală, efectele Primului pachet legislativ pentru digitalizare și noile eforturi în acest domeniu, cum ar fi: provocările pentru economia digitală și utilizarea instrumentelor digitale pentru facilitarea mediului de afaceri, insuficiența de resurse umane și financiare pentru realizarea unor proiecte ambițioase de modernizare a serviciilor publice și stimulare a transformării digitale atât a sectorului public, cât și a celui privat. A fost apreciat suportul donatorilor pentru consolidarea sistemului de identificare electronică și crearea platformelor tehnologice eKYC, eNotary și de digitalizare a procedurilor vamale la export.  

Printre rezultate se numără și asistența din partea Secretariatului Consiliului Economic la expertizarea proiectului legii privind prevenirea pierderii și risipei alimentare; modernizarea sistemelor informaţionale ale Serviciului Vamal care au făcut posibil exportul digitalizat și automatizat a trimiterilor poștale internaționale; asistența în procesul de recunoaștere de către Moldova a semnăturilor electronice din UE; înființarea în incinta întreprinderilor creșe pentru copiii angajaților, lansarea aplicației comunității virtuale de afaceri BizRadar etc.

Totodată donatorii au fost informați despre activitățile care se află în proces de elaborare sau realizare ale Consiliului Economic. Este vorba despre subiectele din cele trei Foi de parcurs elaborate de Secretariat în comun cu reprezentanții comunității de afaceri, organizații donatoare și instituții ale statului.

Astfel la moment este în proces de promovare următorul pachet de digitizare a economiei și anume digitizarea procesele de constituire a afaceri, administrării acesteia la distanță, interacțiunii online a antreprenorului cu angajații și cu alte companii, cu autoritățile și organele de control, CNAM, CNAS etc.

În același timp în contextul reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător se elaborează modificări legislative care vin să reducă cerințele și birocrația pe care azi agenții economici sunt obligați să le respecte nejustificat.

Sunt implementate subiecte din Foaia de parcurs privind abilitarea economică a femeilor. 21 la sută din acțiunile din acest document deja sunt realizate sau în proces de implementare la numai patru luni de la lansare. Totodată, după lansare în mai 2022, mai mulți parteneri de dezvoltare precum UNICEF, UNFPA, GIZ, BERD și alții s-au alăturat Foii de parcurs cu acțiuni concrete. (Provigil) Acest lucru a ajutat la extinderea grupurilor de acțiuni de la 12 la 19. A crescut și numărul de acțiuni de la 47 la 63.

La rândul lor donatorii au ținut să menționeze că Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru trebuie să  rămână și în continuare un instrument care să asigure o comunicare constantă dintre comunitatea de afaceri din RM cu autoritățile statului.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului pentru Buna Guvernare a Guvernului Marii Britanii și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.