CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Comunitatea de afaceri discută cu ministrul muncii și protecției sociale subiecte care să ajute la facilitarea antreprenoriatului  

Pandemia COVID-19, iar mai apoi și războiul din Ucraina a impus un șir de modificări ale Codului muncii din Moldova care să vină în susținerea angajatorilor și angajaților care au trebuit să-și modifice activitatea, inclusiv prin practicarea muncii la distanță.

Unii angajatori din Moldova au contracte în acest sens cu angajați și din alte state care muncesc pentru companii din Moldova aflându-se pe teritoriul acelor state. Una din probleme cu care se confruntă angajatorul ține de faptul că acesta este obligat să organizeze securitatea şi sănătatea în muncă a salariaților cu munca la distanță în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă. Antreprenorii spun că această lege nu conține norme distincte și nu este adaptată condițiilor pentru munca la distanță și se aplică doar în cazul muncii la locul de muncă.

Subiectul a fost discutat la ședința Consiliului Economic ,,Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului ,,salariilor în pliс”,  condus de  Vladislav Caminschi director executiv al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din RM. Prezent la dezbaterea subiectului ministrul Muncii și Protecției Sociale Marcel Spatari a menționat că acest subiect este în vizorul ministerului și că în curând se va veni cu o poziție.

În cadrul aceleiași întrevederi reprezentanții comunității de afaceri au mai abordat și formele de plată a salariului. Unele norme promovate de curând în Codul muncii obligă angajatorul să achite salariul, unui angajat străin de exemplu în valuta RM, asta chiar dacă acesta a fost stabilit în valută străină. Antreprenorii solicită ministerului revizuirea acestui subiect.

Reprezentanții sectorului asociativ și Ministrul Muncii și Protecției Sociale au mai abordat subiectul indexării  valorii nominale a tichetelor de masa oferite salariaților care trebuie să se facă anual, după caz, la 1 aprilie, dar care așa și nu a fost făcută în 2022. S-a mai pus în discuție promovarea modificărilor pentru reglementarea muncii prin agent de muncă temporară (leasing de personal). La moment o lege cadru sau reglementări în Codul muncii nu există, deși există companii care intenționează sau deja practică o astfel de activitate. Noile reglementări ar oferi o protecție legală salariaților.

Aceste și alte subiecte dezbătute la ședința Grupului de lucru ,,Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului ,,salariilor în pliс”, precum și propunerile pentru soluționarea acestora vor fi sistematizate de Secretariatul Consiliului Economic și prezentate Ministrului Marcel Spatari pentru analiză cu ulterioară agendă de promovare și discutare pe platforma Consiliului Economic.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.