CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Antreprenoriatul social prea puțin dezvoltat în Moldova. De ce trebuie promovat?

În Moldova activează 11 întreprinderi sociale și de inserție cu statut oficial. Acest tip de întreprinderi reinvestesc 90% din profit, au un nivel de salarizare echitabil și în caz de lichidare, transmit activele rămase către alte întreprinderi sociale sau organizații necomerciale și nu distribuie proprietatea. În Republica Moldova întreprinderile sociale sunt mai mult percepute ca niște organizații de caritate, deoarece angajează mai mult personal din categoria celor vulnerabili și prestează servicii, inclusiv, categoriilor social vulnerabile.

Însă în alte state, inclusiv din regiune, întreprinderile sociale au o pondere destul de serioasă în economie. În statele UE, de exemplu, există 2,8 milioane de entități și întreprinderi sociale care angajează împreună aproximativ 13,6 milioane de oameni.

Subiectul antreprenoriatului social a fost discutat la Consiliul Economic în cadrul GL ”Abilitarea economică a femeilor și egalitatea de gen”. Participanții la dezbateri au menționat că pentru a impulsiona dezvoltarea antreprenoriatului social e nevoie de parcurs mai mulți pași.

Printre aceștia dezvoltarea unui program de finanțare pentru afaceri în domeniul antreprenoriatului social, inclusiv crearea unui fond rotativ de investiții pentru antreprenoriatul social, care ar susține dezvoltarea întreprinderilor sociale și de inserție, inclusiv conduse de femei; simplificarea procedurii de înregistrare și aplicarea înlesnirilor la înregistrare pentru întreprinderile sociale sau de inserție; actualizarea și aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Antreprenoriatului Social pentru 5 ani; lansarea campaniilor de sensibilizare a sectorului privat și a publicului larg cu privire la rolul antreprenoriatului social în dezvoltarea economiei, în special rurale. Întreprinderile sociale pot crea locuri de muncă, pot oferi servicii și produse inovatoare, care generează un impact social-economic, inclusiv pentru femeile și fetele din mediul rural. În acest sens, pot fi preluare bunele practici europene în domeniul antreprenoriatului social.

Totodată au fost vociferate provocările cu care se confruntă azi antreprenoriatul social. Printre acestea lipsa unei legi speciale și a unei strategii naționale pentru dezvoltarea antreprenoriatului social care face dificilă abordarea unor soluții pe termen scurt și mediu dar și mecanismul nefuncțional de participare în cadrul achizițiilor publice rezervate pentru întreprinderile sociale și de inserție și accesul limitat la surse de finanțare private.

Secretariatul Consiliului Economic urmează să examineze propunerile înaintate de membrii grupului de lucru în termen de o lună de la această ședință și să le transpună într-o agendă de inițiative și măsuri pentru susținerea antreprenoriatului social sensibil la gen.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.