CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Experți USAID vor lucra la modificări legislative referitoare la inspecții și sancțiuni legate de afaceri

Experți USAID vor lucra la modificări legislative referitoare la inspecții și sancțiuni legate de afaceri

Experții Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM s-au reunit astăzi într-o primă ședință cu experți Programului USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA) pentru a lansa activitatea de reducere semnificativă a poverii și riscurilor controlului de stat și sancțiunilor asupra întreprinderilor.

Printre obiectivele activității se numără sporirea transparenței, nivelului de conștientizare și a responsabilității, la nivelul organismelor de stat și al părților interesate, în ceea ce privește inspecțiile de stat și sistemul de sancționare. Un alt obiectiv va consta în îmbunătățirea legislației-cadru referitoare la inspecții și sancțiuni. Cel de al treilea obiectiv ține de reducerea poverii impuse de domeniile de inspecție/sancțiuni, inclusiv în termenii de cerințe de conformare, competențe ale instituțiilor, proceduri și sancțiuni.

Șeful Secretariatului Consiliului Economic Ion Lupan a menționat în cadrul întrevederii că în procesul de identificare a constrângerilor legislative care stau în calea agenților economici, se va comunica direct cu reprezentanții comunității de afaceri în cadrul focus-grupurilor, întâlnirilor, discuțiilor cu antreprenori din sectoare anumite pe subiecte anumite. Astfel va fi asigurată o studiere mai minuțioasă a problemei și o identificare mai ușoară a oportunităților de modificare a legislației.

Radu Vrabie vice-directorul Programului USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA), a menționat importanța implicării în procesul de reformă a cadrului de reglementare antreprenorială a experților programului, acesta având ca scop, printre altele, îmbunătățirea mediului de afaceri și comerț în Moldova, prin sprijinul acordat instituțiilor guvernamentale și sectorului privat în implementarea mecanismelor de liberalizare a comerțului, adoptarea reformelor structurale și de stimulare a afacerilor, precum și îmbunătățirea comunicării strategice dintre actorii sectorului privat și public. 

De menționat că pe 7 noiembrie 2022, Guvernul a aprobat Dispoziția cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru reformarea cadrului de reglementare a activității de întreprinzător. Grupul de lucru, va fi coordonat de Ministerul Economiei cu sprijinul Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, și va fi constituit din reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, Comisiei parlamentare economie, budget și finanțe, Aparatului Președinției, precum și experți ai misiunii Înalților Consilieri ai Uniunii Europene pentru Republica Moldova.

Principala activitate a grupului de lucru va fi elaborarea și promovarea pachetelor de modificări legislative periodic, aproximativ o dată la două luni, până în decembrie 2023.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Căutare

Mai citește

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.