CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

A fost lansată reforma cadrului de reglementare a activității de întreprinzător

Pe 7 noiembrie 2022, Guvernul a aprobat Dispoziția cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru reformarea cadrului de reglementare a activității de întreprinzător. Grupul de lucru, coordonat de Ministerul Economiei, constituit din reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, Comisiei parlamentare economie, budget și finanțe, Aparatului Președinției, precum și experți UE și din cadrul Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, va întreprinde următoarele acțiuni în perioda 2022-2023:

  • Evaluarea cadrului de reglementare în următoarele domenii: inițierea și închiderea întreprinderilor; cerințe obligatorii față de activitatea de întreprinzător; reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător; reglementarea muncii; politica și administrarea fiscală; politica și administrarea vamală; raportarea; controlul de stat; atribuțiile organelor de urmărire penală în domeniul activității de întreprinzător; sancțiuni în raport cu agenții economici; domeniul justiției; servicii publice; alte servicii esențiale pentru activitatea de întreprinzător (notariale, bancare, utilități și telecomunicații), alte domenii relevante.
  • Elaborarea și promovarea periodică a modificărilor normative în scopul îmbunătățirii cadrului de reglementare.
  • Asigurarea conformării cu rigorile sistemului analizei impactului de reglementare.
  • Stabilirea indicatorilor de monitorizarea a calității cadrului de reglementare a activității de întreprinzător, inclusiv pentru domeniile propuse pentru evaluare, cu atribuirea acestora în responsabilitatea autoritățile competente în domeniul de elaborare a politicilor și de reglementare a activității de întreprinzător.

Secretariatului Consiliului Economic asigură suport la implementarea acțiunilor menționate. În scopul eficientizării procesului de identificare a problemelor legate de cadrul normativ și identificare a soluțiilor potrivite, cu impact pozitiv major pentru comunitatea de afaceri, vom efectua sondaje frecvente pe platforma aplicației BizRadar (https://bizradar.gov.md). În scopul promovării mai efective a soluțiilor identificate vom avea nevoie de participarea activă a comunității de afaceri la sondaje, rezultatele cărora vor fi comunicate factorilor de decizie.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.