CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

ANSA vrea să reducă numărul de controale la hotar față de agenții economici de bună credință

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor propune modificări la Hotărârea Guvernului nr. 938/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

ANSA propune să se efectueze controlul de identitate la un procent de minimum 10% din transporturile de produse alimentare de origine nonanimală și produselor care sînt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman.

O altă prevedere ar permite  efectuarea controlului fizic prin prelevare de probe în funcție de riscul cunoscut și de programul anual de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor pentru anumite produse alimentare.

Iar loturile de la care au fost prelevate probe pentru efectuarea investigațiilor într-un laborator acreditat în scopul implementării controalelor intensificate (consolidate sau întărite) cu excepția fructelor și legumelor proaspete, vor fi reținute în punctul de trecere a frontierei de stat până la primirea rezultatelor de laborator.

Modificările propuse de ANSA au fost discutate cu comunitatea de afaceri la Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru în cadrul grupului de lucru Facilitarea Comerțului Transfrontalier condus de  Mariana Rufa, directoare executivă a Asociației Businessului European în Moldova. În cadrul discuțiilor comunitatea de afaceri și reprezentanții instituțiilor statului au convenit de comun acord asupra modificărilor documentului astfel în cât să se aplice un mecanism al riscurilor eficient,  aplicat în raport agenți economici de bună credință, iar acele 3 tipuri de controale procesate de ANSA să aibă  abordarea selectivă.

Modificările agreate în cadrul ședinței Consiliului Economic vor fi sistematizate și incluse în varianta finală a documentului, care va fi propus spre aprobare Guvernului în decembrie.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.