CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Se discută crearea Oficiului Avocatului Antreprenorului în Moldova

Prim-ministrul solicită asistența Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în crearea Oficiului Avocatului Antreprenorilor.

Această entitatea s-ar ocupa de  acordarea suportului în soluționarea cazurilor de încălcare a drepturilor întreprinzătorilor din partea instituțiilor statului; ar monitoriza și analiza cadrul normativ și practici care contribuie la încălcarea drepturilor întreprinzătorilor; ar înainta propuneri de măsuri și de modificări legislative în scopul reducerii numărului acestor încălcări.

Necesitatea creării în Moldova a Oficiului Avocatului Antreprenorului reiese din deficiențele în asigurarea supremației legii, respectării și implementării prevederilor reformelor adoptate, dar și  respectării drepturilor agenților economici, precum și abuzurile din partea organelor drept și de control.

De menționat că Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este specializată în implementarea soluțiilor de așa gen, cel mai elocvent exemplu fiind Oficiul Ombudsmanului în Afaceri din Ucraina.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.