CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Companiile din industria electronică asimilează bunele practici în implementarea principiilor de abilitare a femeilor și de plata egală pentru muncă egală

La 27 Octombrie  o sesiune de informare privind bunele practici în implementarea principiului plată egală pentru muncă egală între femei și bărbați și a principiilor de abilitare a femeilor a fost desfășurată pentru membrii Asociației Companiilor din Industria Electronică din Moldova. Această activitate este parte din campania de informare privind necesitatea și valoarea implementării principiului de plată egală pentru muncă egală, lansată în august de Consiliul Economic în parteneriat cu UN Women și cu suportul financiar al Suediei.

La eveniment au participat fondatori de întreprinderi, directori de companii, școli profesionale și centre de excelență din domeniul electronicelor care au fost informați cum să asigure transparența salariilor pentru angajați și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și despre dreptul angajaților de a solicita și obține informații cu privire la nivelurile de remunerare, defalcat pe sexe, pentru categoriile de angajați care prestează muncă egală sau muncă de valoare egală. Companiile din industria electronică au fost, de asemenea, informate cu privire la bunele practici privind egalitatea de tratament a angajaților și procedurile de raportare a diferențelor de remunerare între femei și bărbați.

Experta de gen al Secretariatului Consiliului Economic, Viorica Antonov, a menționat în cadrul sesiunii de informare că companiile au doar de câștigat de pe seama transparentizării salariilor, deoarece atât persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă cât și cele deja angajate acordă atenție în primul rând salariului. Procesul de angajare și remunerare a muncii ar trebui să fie într-un limbaj accesibil, nediscriminatoriu și ușor de înțeles. În timp ce lipsa de informații din partea angajatorilor despre modul în care sunt stabilite salariile poate duce la nemulțumirea și demotivarea angajaților și la scăderea productivității muncii în companie, a adăugat Viorica Antonov.

Totodată, companiile din industria electronică au fost informate de consultanta UN Women, Lucia Ușurelu, despre cele șapte principii de abilitare a femeilor (WEPs) și despre inițiativa globală corporativă lansată acum trei decenii de UN Women în parteneriat cu Pactul Global ONU, pentru a susține companiile din sectorul privat să depășească multiplele provocări în adresa realizării egalității de gen și incluziunii economice a femeilor.

De asemenea, Lucia Ușurelu a remarcat că principiile conțin o serie de considerații pentru a ajuta sectorul privat să se adapteze mai ușor la elementele de promovare a egalității de gen la locul de muncă, pe piață și în comunitate. Acestea includ stabilirea de obiective clare la nivel de companie pentru egalitatea de gen, participarea deplină a femeilor în întreg sectorul privat, începând cu managementul companiilor până la procesul de producere și lanțul de aprovizionare, sprijinirea angajaților în calitate de părinți și tutori cu servicii, resurse și informații utile și multe altele.

La final, companiile din sectorul electronic au fost încurajate să adopte politici interne care să faciliteze implementarea principiului de plată egală pentru muncă de valoare egală și  să se alinieze procesului global de implementare a WEPs prin semnarea declarației de susținere.

Această acțiune fac parte din Foaia de parcurs pentru abilitarea economică a femeilor elaborată de Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministrul RM, cu susținerea UN Women și cu sprijinul financiar al Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Căutare

Mai citește

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.