CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Ministerul de interne propune noi cerințe pentru străinii care vor să lucreze în RM

Ministerul Afacerilor Interne propune modificări la Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova. Potrivit autorilor, scopul proiectul de lege este de a uniformiza cerințele de documentare a străinilor, excluderea potențialelor riscuri de corupție, facilitarea documentării cetățenilor  din Statele UE în contextul obținerii de către Republica Moldova Statutului de țară candidată pentru aderarea la UE.

Proiectul conține, printre altele că străinii sosiţi în Moldova la muncă în baza contractelor individuale de muncă, pot ocupa exclusiv locurile de muncă vacante, anunţate şi înregistrate de către beneficiarul solicitant. Beneficiarul solicitant are dreptul să detașeze prin ordin lucrătorul străin la alt/ă loc de muncă/întreprindere, dacă este conducătorul acesteia.

O altă modificare spune că schimbarea modului de dovadă a spațiului de locuit a străinului în RM. Se vrea trecerea de la autentificarea notarială a declarației privind oferirea spațiului de locuit la prezentarea actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei, inclusiv contractul de locațiune.  

Modificările propuse de MAI au fost dezbătute la Consiliului Economic cu participarea reprezentanților sectorului asociativ de afaceri și reprezentanți ai MAI, Ministerului economiei și BMA. Reprezentanții comunității de afaceri au salutat faptul că noile modificări se consultă cu ei dar spun că acestea aduc prea multe restricții care descurajează investițiile în Moldova și așa afectate de războiul din Ucraina.

Reprezentanții MAI au motivat necesitatea revizuirii Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova din motive de securitate națională, precum și au anunțat că modificările propuse reprezentă doar primul pas în reformarea domeniului în cauză și ajustării cadrului normativ în acest sens.

Subiectul accesului străinilor pe piața forței de muncă din Moldova este în atenția Consiliului Economic de mai mult timp, din 2017.  Urmare discuțiilor  Președintele grupului de lucru,Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului ,,salariilor în pliс”, Vladislav Caminschi, director executiv al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din RM a menționat că participanții la discuții vor continua dialogul pe acest subiect pe platforma Consiliului Economic,  în scopul creării unui cadru normativ  în domeniu ce va stimula atragerea forței de muncă, în special din diasporă,  cu respectarea în același timp a cerințelor de securitate națională.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.