CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

A fost prezentat Mecanismul local de incluziune socio-economicăa femeilor supraviețuitoare ale violenței în familie

Un mecanism local de incluziune socio-economică a femeilor victime/supraviețuitoare ale violenței în familie a fost prezentat pe 28 septembrie, în cadrul unui eveniment organizat la Chișinău. Acesta stabilește clar rolurile și responsabilitățile autorităților publice vizate și ale partenerilor, în procesul de incluziune a femeilor victime și supraviețuitoare ale violenței în familie, din perspectiva abilitării lor economice.

Mecanismul a fost testat în 12 localități din raioanele Ungheni și Cahul, iar peste 250 de femei au beneficiat de suport pentru socializare, educație, formare și angajare, pentru a deveni independente economic.

Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova: „În acest proces de creare a mecanismului, ați realizat o muncă enormă. Mă bucur să văd mult spațiu pentru interacțiune, recomandări pentru ca femeile să se implice, să obțină o independență financiară, și astfel să poată ieși din acest cerc vicios al violenței în familie. Noi trebuie să avem o abordare specifică, componenta de suport psiho-social și consiliere este foarte importantă, astfel încât femeile victime ale violenței în familie să aibă curajul să se implice în activități care generează venituri. Această cooperare între societatea civilă, experți, autorități, agenții de angajare este importantă. Acum, contează foarte mult cum mecanismul de referire va funcționa, cum îl putem susține și ce putem face ca să se vorbească despre el la nivel național, lucru care, recunosc, nu este ușor de realizat.”

Modelul de incluziune socio-economică presupune trei etape de intervenție. La prima etapă sunt identificate femeile victime, supraviețuitoare sau în risc de violență în familie. Cea de-a doua etapă este focusată pe integrarea socială, prin consiliere psihologică, coaching, dezvoltare personală și alte servicii care să ajute femeile să depășească situația în care se află și includerea în procesul de adaptare la locul de muncă și de trai. Iar în ultimă etapă, beneficiarele au parte de integrare profesională, prin orientare și formare profesională, educație antreprenorială și mediere în procesul de angajare în câmpul muncii.

După ce parcurg cele trei etape de incluziune socio-economică, femeile supraviețuitoare ale violenței beneficiază de un nivel crescut de securitate, competențe, independență financiară și economică.

În perioada de pilotare a modelului de incluziune socio-economică, 256 de femei au beneficiat de suport pentru socializare, educație și formare. Dintre acestea, 97 au beneficiat de asistență psiho-socială și ocupațională, 32 și-au găsit un loc de muncă, iar 21 au primit suport prin mini granturi, pentru a iniția activități care să le aducă independență financiară.

Anna Gherganova, șefa Direcției politici ocupaţionale şi de reglementare a migraţiei forței de muncă, Ministerul Muncii și Protecției Sociale: „Spre regret, constatăm că problema violenței în familie încă mai persistă, iar susținerea femeilor este importantă pentru societate. Ministerul Muncii și Protecției Sociale are experiență în implementarea unor astfel de mecanisme de referire a victimelor violenței în familie către STOFM. Avem un mecanism în lucru, care se referă la ajutorul victimelor violenței în familie, însă întâmpinăm anumite piedici în implementare. Una dintre ele constă în faptul că este complicat de obținut statutul de victimă. Potrivit legii, femeile victime ale violenței pot beneficia de un șir de servicii și măsuri de ocupare, cum sunt: informare despre piața muncii, ghidarea în carieră, formarea profesională, instruirea la locul de muncă, angajarea sistată.”

Angela Ciocîrlan, președinta Asociației Obștești „Făclia”: „Acest mecanism este un document amplu, care conține și un plan de acțiuni, pentru că ne dorim să fie implementat pe termen lung, să aibă durabilitate. La Cahul și Ungheni avem câte un comitet de experți care, pe durata proiectului, au cunoscut necesitățile femeilor victime ale violenței, au comunicat cu ele, au stabilit relații și parteneriate cu autoritățile locale. În procesul de realizare a mecanismului, am înțeles că, în etapele de abilitare economică a femeilor, fiecare entitate este foarte importantă. Doar cu implicarea tuturor instituțiilor abilitate, putem identifica o femeie victimă și o putem ajuta să parcurgă calea până la independență financiară.”

Viorica Antonov, expertă de gen, Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova: „Consiliul Economic promovează Foaia de Parcurs pentru Abilitarea Economică a Femeilor, lansată în luna mai 2022, care are parteneri mai multe ministere, asociații de business, organizații nonguvernamentale, diferite platforme ce elaborează acțiuni pentru promovarea femeilor în diverse domenii, în special cel economic, dar și la nivel de luare a deciziilor. Documentul include inițiative ce reflectă obiectivele trasate în cadrul acestui proiect și ne bucurăm foarte mult că, la nivel local, lucrurile se mișcă cu impact. Foarte multe femei sunt membre ale consiliilor locale și raionale, dar, spre regret, vocea lor încă nu este bine auzită. Pentru noi este important ca femeile să fie implicate în toate domeniile, inclusiv în agricultură, economie locală, în diferite poziții la nivel local, care să asigure o prezență sănătoasă și un echilibru de gen.”

Modelul de incluziune socio-economică și alte inițiative vociferate de participanții la eveniment urmează să fie dezbătute în cadrul Grupului de Lucru pentru abilitarea economică a femeilor și egalitatea de gen al Consiliului Economic.

Evenimentul de prezentare a „Mecanismului local de referire a supraviețuitoarelor violenței în familie – bune practici din Ungheni și Cahul, în vederea abilității femeilor pentru Muncă Decentă și viață Decentă” este desfășurat în cadrul proiectului „Abilitarea Femeilor pentru Muncă Decentă și viață Decentă”, implementat de Asociația Obștească „Făclia”, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women, în cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women, în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Căutare

Mai citește

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.