ECONOMIC COUNCIL TO THE PRIME MINISTER OF THE RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

17 companii din Moldova au devenit semnatare ale Principiilor de Abilitare a Femeilor

Vineri, 23 septembrie 2022, UN Women a organizat Conferința Națională „Promovarea egalităţii de gen la locul de muncă, pe piața de desfacere şi în comunitate”, în cadrul căreia au participat cele 17 companii semnatare ale Principiilor de Abilitare a Femeilor (Women Empowerment Principles – WEPs), dar și alte companii care susțin abilitarea femeilor atât la locul de muncă cât și în comunitate. Evenimentula a mai reunit instituții guvernamentale și organizații internaționale, asociații de business și mediul de afaceri care promovează abilitarea economică a femeilor, atât în Moldova cât și la nivel international.

Această inițiativă a fost desfășurată în contextul Expoziției regionale destinate antreprenoriatului feminin ”Women Entrepreneurship Expo 2022” din Europa și Asia Centrală, organizată de către UN Women, la care se aliniază mai multe țări din regiune. În Republica Moldova, evenimentele au fost organizate în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Banca Europeană pentru Reconstrucție (EBRD), Consiliul Economic și întreprinderile semnatare ale Principiilor de Abilitare a Femeilor, cu sprijinul financiar al Suediei.

În cadrul Conferinței, participanții și participantele  au discutat  despre beneficiile implementării Principiilor de Abilitare a Femeilor și impactul acestora asupra asigurării egalității de gen și a dezvoltării economice durabile, dar și despre bunele practici în implementarea WEPs, provocări și lecții învățate, precum și despre rolul sectorului privat în abilitarea femeilor și promovarea egalității de gen. La finalul evenimentului, cele 17 companii semnatare ale Principiilor de Abilitare a Femeilor au fost premiate, iar reprezentanții și reprezentantele altor potențiale companii semnatare au avut posibilitatea să confirme interesul și disponibilitatea de a implementa pe viitor cele șapte principii.

Adoptarea WEPs în strategiile de dezvoltare ale companiilor presupune cea mai mare inițiativă voluntară de responsabilitate corporativă. Principiile ajută companiile să-și ajusteze politicile şi practicile existente sau să elaboreze altele noi, în scopul realizării abilitării femeilor.

E.S. Katarina Fried, Ambasadoarea Suediei la Chișinău, a menționat în cuvântul său de salut: „Sectorul privat este din ce în ce mai recunoscut ca un factor-cheie nu numai pentru a stimula creșterea economică, ci și pentru a promova dezvoltarea socială durabilă, iar companiile sunt obligate să răspundă pentru impactul lor asupra societății. Suedia susține principiul de colaborare intersectorială pentru a ajuta femeile să își crească afacerile, să se implice activ pe piața de desfacere și în comunitate. Principiile de Abilitare a Femeilor presupun nenumărate beneficii  și susțin dezvoltarea economică.”

Totodată, Alia El-Yassir, directoare regională UN Women a spus: „Extinderea sprijinului oferit femeilor producătoare locale este imperativă, aceasta fiind actualmente o prioritate pentru UN Women, deoarece pandemia și criza economică au agravat inegalitățile de gen, expunând vulnerabilități în sistemele sociale, politice și economice, dar și au afectat într-o mai mare măsură femeile, și în special antreprenoarele. UN Women va continua să susțină antreprenoriatul feminin prin intermediul programelor de dezvoltare a capacităților adaptate necesităților.”

Angela Sax, șefa biroului BERD în Moldova, susține: „BERD are o istorie lungă în susținerea antreprenoriatului feminin prin intermediul programelor personalizate. Am început să implementăm programul de abilitare economică în 2009, iar de atunci au avut loc multe schimbări în scopul de a-l îmbunătăți. Un lucru însă a rămas neschimbat – faptul că antreprenoriatul feminin rămâne în inima acestui program. În 2021, am semnat un memorandum de înțelegere între BERD și UN Women pentru a formaliza dedicația noastră, pentru a contribui la realizarea drepturilor femeilor și pentru a crește reziliența acestora, în special în scopul de a se recupera în urma crizelor multiple cu care ne confruntăm. Credem că, atunci când oamenii au interese comune, schimbările se pot produce mult mai rapid și mai ușor.”

Următoarele două zile au fost dedicate târgului local al femeilor antreprenoare, care a fost organizat în cooperare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova. Târgul local, cu genericul „Abilitarea economică a femeilor: cumpărați local, natural și durabil”, a avut scopul de a promova femeile antreprenoare, în special micile producătoare locale și femeile deținătoare de afaceri din mediul rural. Acesta a fost desfășurat la data de 24 și 25 septembrie. 

UN Women și Pactul Global ONU au elaborat Principiile de Abilitare a Femeilor pentru a unifica eforturile în asigurarea incluziunii femeilor la toate nivelurile, sub genericul Egalitatea înseamnă afaceri. Această inițiativă încurajează agenții economici de toate dimensiunile, din toate țările, industriile și sectoarele, să ia măsuri decisive pentru obținerea egalității de gen. Principiile au la bază standardele internaționale din domeniul dreptului muncii și a drepturilor omului  recunoscând rolul și responsabilitatea companiilor în promovarea egalității de gen și abilitării femeilor.

Inițiativa este susținută de circa 7.000 de semnatari și semnatare  din  mai  mult  de 141 de țări. Principiile de abilitare a femeilor oferă accesul la o rețea globală de companii cu valori similare, ajutând companiile semnatare să investească în viitorul lor contribuind la crearea unei lumi echitabile.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.