CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Progresul și necesitatea actualizării Foii de parcurs privind digitizarea economiei discutate la iConsiliu

Progresul și necesitatea actualizării Foii de parcurs privind digitizarea economiei discutate la iConsiliu

21 de obiective din 80 a Foii de parcurs pentru stimularea digitalizării economiei și dezvoltării comerțului electronic sunt deja puse în aplicare, urmare a implementării Pachetului digital 1.0 și acțiunilor conexe promovate de Consiliul Economic. Încă 26 urmează să fie atinse odată cu promovarea Pachetului eComerț.

Astfel, 10 subiecte, din 17 ce vizează obiectivul ”Dezvoltarea interacțiunii la distanță și promovarea serviciilor digitale pentru afaceri” sunt realizate, printre care: introducerea principiului ”implicit digital” pentru serviciile publice acordate persoanelor juridice; înregistrarea la distanță a unei companii, modificarea documentelor de constituire sau de lichidare a afacerii; posibilitatea utilizării semnăturii electronice în raporturile de muncă între angajator și salariat, inclusiv semnarea contractelor de muncă la distanță; recunoașterea unilaterală a semnăturilor electronice avansate calificate emise în statele UE și posibilitatea de a interacționa cu autoritățile din Moldova la distanță pentru diasporă și investitorii europeni; posibilitatea de a obține semnătura electronică avansată calificată în consulatele RM și de actualizare la distanță a semnăturii digitale; eliminarea notificării și autorizării în calitate de operator de date cu caracter personal, eliberarea primordială în format digital a actelor permisive, etc.

Potrivit raportului, din cele 39 de acțiuni privind obiectivul ”Promovarea comerțului electronic și a plăților electronice”, 6 sunt deja realizate, iar încă 24 sunt în proces avansat de realizare, majoritatea din acestea fiind obiectul Pachetului eComerț, cum sunt: actualizarea cu legislația UE a legislației interne privind eComerțul; protecția consumatorului în comerțul electronic; măsuri de stimulare fiscală pentru comerțul electronic și nediscriminarea plăților online; regândirea taxei locale și notificării pentru comerțul electronic; crearea unui Hub inovațional Fintech, etc.

Pentru realizarea obiectivului ”Facilitarea procedurilor vamale pentru exporturile online, stimularea serviciilor poștale și de curierat” din 14 acțiuni 4 sunt realizate, cum ar fi liberalizarea pieței de servicii poștale și curierat; înființarea zonelor de control vamal în oficiile operatorilor poștali; obținerea statutului de Agent Economic Autorizat pentru proceduri vamale simplificate de către operatorul poștal universal și alți operatori interesați, etc. Alte 9 ținte sub acest obiectiv strategic urmează a fi realizate în următoarea perioadă. În acest sens Consiliul Economic depune eforturi pentru: implementarea eliberării electronice a certificatelor de origine preferențială și facilitarea comerțului electronic transfrontalier prin digitalizarea prelucrării înainte de sosire a trimiterilor poștale și expres; simplificarea declarațiilor vamale, inclusiv la re-importul returului în comerțul electronic, și integrarea în procedurile vamale a declarației CM23; eliminarea taxei de procesare vamală (odată cu digitalizarea operațiunilor vamale); regimul lucrătorilor zilieri în activitatea de curierat, etc.

La realizarea obiectivului ”Consolidarea platformelor naționale pentru comerț electronic, atragerea în RM a operatorilor internaționali” s-a constatat necesitatea regândirii acțiunilor, dat fiind contextul internațional generat de pandemia COVID, dar și războiul din regiune, precum și completarea lui cu sub-acțiuni noi.

În același context, în cadrul platformei iConsiliu au fost puse în discuție progresele elaborării și promovării inițiativelor eKYC, eNotariat și eAntreprenoriat, parteneriatele existente în procesul de realizare a Foii de parcurs, suportul donatorilor și identificarea altor constrângeri și soluții în procesul de digitalizare a economiei și promovare a comerțului electronic.

Foaia de parcurs pentru digitalizarea economiei a fost elaborată într-un efort comun al Ministerului Economiei, Consiliului Economic și a partenerilor de dezvoltare, fiind aprobată în iulie 2020 și actualizată anual. Aceasta a devenit agenda de lucru a Consiliului consultativ pentru digitalizarea economiei – iConsiliu, prezidat de Viceprim-ministrul pentru digitalizare, Iurie Țurcanu.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.