CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Dezbateri la Consiliul Economic a conceptului Strategiei de transformare digitală și a Pachetului legislativ privind stimularea eComerțului

Dezbateri la Consiliul Economic a conceptului Strategiei de transformare digitală și a Pachetului legislativ privind stimularea eComerțului

Comunitatea de afaceri, membră a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM a dezbătut în cadrul Grupului de lucru a platformei „Consiliul consultativ pentru digitalizarea economiei – iConsiliu” proiectul  Strategiei de transformare digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023–2030, pachetul legislativ privind stimularea eComerțului, și au făcut propuneri pentru actualizarea foii de parcurs pentru digitalizarea economiei.

Viceprim-ministrul pentru digitizare Iurie Țurcanu a menționat în cadrul ședinței că Strategia stabilește 6 obiective strategice prioritare, care urmează să fie atinse de Republica Moldova până în 2030: dezvoltarea unei societăți digitale; un mediu TIC puternic, inovator și competitiv; un mediu TIC și digital sigur; servicii publice digitale care conduc la un stat digital funcțional; cooperarea internațională și promovarea Moldovei digitale; economie digitală.

Potrivit lui Iurie Țurcanu, sectorul TIC a devenit principalul motor al digitalizării și inovației în Moldova și este în creștere rapidă. În 2020, industria IT a atins o pondere de peste 3%, în PIB, ponderea sectorului TIC în PIB fiind de peste 7%, iar ponderea întreprinderilor inovatoare reprezintă 12,6% din numărul total de întreprinderi. Cu toate acestea astăzi doar 127 din 662 de servicii publice sunt accesibile în mod electronic, iar asta împiedică dezvoltarea economică, a adăugat viceprim-ministrul.

La rândul său ministrul economiei Sergiu Gaibu, prezent la dezbateri a vorbit despre promovarea celui de al doilea pachet legislativ privind stimularea eComerțului. Potrivit lui Sergiu Gaibu, documentul vine să  revadă, inclusiv, cadrul regulator al procedurilor vamale, serviciilor poștale și de curierat, și plăților on-line pentru facilitarea comerțului electronic.

În cadrul ședinței, autoritățile au chemat comunitatea de afaceri să vină cu propuneri de îmbunătățire a documentelor, care vor putea fi expediate prin intermediul Secretariatului Consiliului Economic.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.