CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Schimb de experiență în domeniul egalității de gen și al incluziunii sociale între experții Consiliului Economic al Georgiei și Moldovei

Schimb de experiență în domeniul egalității de gen și al incluziunii sociale între experții Consiliului Economic al Georgiei și Moldovei

La inițiativa partenerilor de dezvoltare – Oficiul pentru Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO) și Ambasadele Marii Britanii în Moldova și Georgia, pe 20 iulie an avut loc un schimb de experiență în domeniul egalității de gen și al incluziunii sociale între Consiliile Economice al Georgiei și Moldovei.

Scopul întâlnirii online a fost un schimb informal de învățare și împărtășirea abordărilor privind integrarea dimensiunii de gen în activitățile de zi cu zi ale Consiliilor Economice ale Georgiei și Moldovei și identificarea oportunităților de integrare a dimensiunii egalității de gen și al incluziunii sociale în propriile foi de parcurs și planuri de acțiune pentru realizarea acțiunilor și atingerea rezultatelor.

Experții de gen din Georgia și Moldova și-au împărtășit pașii urmați în integrarea perspectivei de gen la nivel instituțional, ceea ce s-a realizat și ce urmează să fie implementat.

Expertul de gen de la Consiliul Economic al Moldovei a împărtășit cele mai bune practici privind elaborarea și lansarea Foii de parcurs pentru abilitarea economică a femeilor și a vorbit despre sinergia consolidată în cadrul grupului nou creat din cadrul Consiliului.

Printre subiectele discutate în cadrul întâlnirii au fost, de asemenea, abordarea problemelor sociale și de gen în economia verde, antreprenoriatul social și reforma achizițiilor publice. De asemenea, aspectele de gen au fost evidențiate în schimbările climatice și dezvoltarea turismului.

Schimbul virtual de experiență cu privire la integrarea dimensiunii egalității de gen și al incluziunii sociale va continua cu angajarea experților, cu accent pe bunele practici în abordarea abilitării economice a femeilor.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.