CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Un Grup de lucru dedicat abilitării economice a femeilor și egalității de gen a fost lansat la Consiliul Economic

Un Grup de lucru dedicat abilitării economice a femeilor și egalității de gen a fost lansat la Consiliul Economic

Subiectul abilitării economice a femeilor a reunit astăzi la o masă reprezentante a celor mai importante organizații internaționale, asociații de afaceri, organizații neguvernamentale și instituții de stat din Moldova. În cadrul reuniunii de constituire a Grupului de lucru din cadrul Consiliului Economic s-a pus în discuție planurile de promovare a subiectelor din Foaia de parcurs privind abilitarea economică a femeilor.

Reprezentantele sectorului asociativ de afaceri feminin în special au menționat necesitatea elaborării unui plan de acțiuni de punere în aplicare a tematicilor din Foia de parcurs dar și de completare a acestui document cu subiecte noi care să răspundă necesităților la zi a femeilor.

Astfel expertele au propus includerea în Foaia de parcurs a unor acțiuni în urma cărora femeile din Moldova să primească un suport prompt pentru activități generatoare de venit, mai ales pentru femeile din mediul rural. O altă propunere a ținut de includerea unor subiecte care ar ajuta la promovarea programelor de facilitare a accesului femeilor la resurse financiare și servicii de mentorat pentru idei de afaceri.

În cadrul aceleiași ședințe partenerii de dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Împuternicirea Femeilor (UN Women), au trecut în revistă proiectele pe care le implementează în Moldova în vederea abilitării economice a femeilor, arătându-și deschiderea în promovarea și susținerea Foii de parcurs privind abilitarea economică a femeilor.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru urmează să colecteze pe parcursul următoarelor zile toate propunerile participantelor Grupului de lucru privind completarea Foii de parcurs cu subiecte noi și elaborarea planului de acțiuni de punere în aplicare a documentului.

Descarcă Foaia de parcurs privind abilitarea economică a femeilor

Foia de parcurs privind abilitarea economică a femeilor a fost elaborată de Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministrul RM, cu susținerea UN Women și cu sprijinul financiar al Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Căutare

Mai citește

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.