ECONOMIC COUNCIL TO THE PRIME MINISTER OF THE RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Serviciul Vamal menține un dialog constructiv cu reprezentanții mediului de afacere

Serviciul Vamal menține un dialog constructiv cu reprezentanții mediului de afacere

Astăzi, în cadrul Serviciul Vamal, au fost organizate dezbateri publice pe marginea proiectului Ordinului Serviciului Vamal care stabilește procedura de vămuire la export a mărfurilor, ce are drept scop fluidizarea transportului de mărfuri prin posturile vamale de frontieră.
La discuții au participat, conducerea Serviciului Vamal, reprezentanții Ministerului Finanțelor, Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, Camerei de Comerţ din RM, Camerei de Comerț Americane în RM (AmCham Moldova), precum și reprezentanți ai Asociației Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere „AGROCEREALE”, Asociației Investitorilor Străini, Uniunea Producătorilor de Zahăr din Moldova (UPZM), Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct, Asociației Patronale din Industria Ușoară, Asociației Companiilor din Industria Electronică din Moldova, Asociației Businessului European, Asociației Investitorilor Străini (Draexlmaier Automotive) și (SE Bordnetze SRL), Uniunii Producătorilor de Mobilă, AO Moldnuc Export, ANPLPL LAPTE.

În cuvântul său de salut, Domnul Igor Talmazan a relatat situația la frontieră, precum și măsurile întreprinse până la moment de către Serviciul Vamal de a fluidiza traficul camioanelor la posturile vamale de frontieră. În aceiași ordine de idei, a relatat cele mai importante prevederi ale Ordinului supus dezbaterilor publice și a punctat necesitatea și importanța care impune adoptarea prezentului Ordin.

Reprezentanții mediului de afaceri, au salutat măsurile întreprinse de către Serviciul Vamal care au dus spre deblocarea punctelor de trecere a frontierei, în același timp, și-au expus punctul său de vedere asupra conținutului Ordinului.

De menționat că, dezbaterile au fost constructive, fiind apreciat rolul activ al reprezentanților mediului de afaceri, precum şi al asociațiilor reprezentative în procesul de discuții, respectiv fiind formulate propuneri, care urmează a fi analizate în contextul definitivării proiectului Ordinului și asigurării implementării acestuia de către Serviciul Vamal.

Serviciul Vamal, în scopul consolidării parteneriatului strategic cu mediul de afaceri, organizează sistematic ședințe informative prin care aduce la cunoștința publicului larg modificările care urmează a fi operate în cadrul normativ de activitatea ale acestuia.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.