CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

A fost lansată Foaia de parcurs privind abilitarea economică a femeilor

13 mai 2022 – Din cauza grijilor casnice astăzi 84 de mii de femei din Moldova sunt inactive pe piața muncii. Și asta în timp ce peste 100 de mii de locuri de muncă sunt vacante în țară. Așa arată datele Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Iar datele Centrului Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii ”Parteneriat pentru Dezvoltare” arată că diferența salarială dintre femei și bărbați în țara noastră este de 25%,  în 16% de cazuri această diferență fiind una inexplicabilă.

Pentru a susține abilitarea economică a Femeilor și a ajuta în acest sens statul și sectorul de afaceri, a fost elaborată o Foaie de parcurs, lansată la Guvern. Documentul urmărește 5 obiective majore: Eliminarea barierelor în calea accesului egal la resurse;  Educație, dezvoltarea competențelor și abilităților; Promovarea antreprenoriatului feminin; Îmbunătățirea accesului la participare pe piața muncii; și Consolidarea parteneriatelor cu sectorul privat în implementarea principiilor de abilitare a femeilor.

Prezentă la evenimentul de lansare a documentului, președinta Comisiei parlamentare Politică Externă și Integrare Europeană Doina Gherman, a salutat lansarea Foii de parcurs. Acest document, în viziunea deputatei, unifică eforturile tuturor actorilor din domeniu în procesul de promovare a drepturilor femeilor. ”Abilitarea economică a femeilor este crucială pentru întreaga societate, reprezentând un drept al femeii, iar pentru ca acesta să fie respectat este nevoie de politici și de legi. Iar noi deputații deja întreprindem măsuri și acțiuni în acest sens”, a adăugat Doina Gherman.

La rândul său  Dominika Stojanoska, reprezentanta de țară UN Women Moldova a ținut să menționeze în cadrul evenimentului că ” Această foaie de parcurs reprezintă un document important elaborat cu scopul de a accelera abilitarea economică a femeilor în Republica Moldova, fiind de o importanță majoră în contextul actual socio-economic din țară. Abilitarea economică a femeilor este crucială în avansarea drepturilor femeilor și egalității de gen. Acest document reprezintă efortul comun al membrilor și experților Consiliului Economic, dedicat identificării acțiunilor necesare în vederea îmbunătățirii abilitării economice a femeilor în Moldova.”

Șeful Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM Ion Lupan, a subliniat în cadrul evenimentului că Foaia de Parcurs reprezintă o reală platformă sustenabilă pentru implicarea asociațiilor de afaceri, a comunității donatorilor, a agențiilor guvernamentale în promovarea inițiativelor care vizează creșterea rolului femeilor în economie. Șeful Secretariatului a chemat părțile interesate să ajute la evidențierea problemelor critice legate de egalitatea de gen și abilitarea economică a femeilor prin acțiuni care pot fi implementate și asumate în Foaia de Parcurs.

Stela Jemna, șefa cabinetului Prim-ministrului RM a menționat, în cadrul evenimentului că Foaia de parcurs trebuie să fie aplicată în practică, astfel în cât mai multe femei să poată fi implicate în afaceri și să poată găsi un echilibru între viața de familie și cea profesională. ”Suntem pe drumul cel bun pentru că am conștientizat problema, acum suntem pe calea căutării soluțiilor pentru depășirea acesteia”, a subliniat Stela Jemna.

”Acțiunile Foii de parcurs sunt foarte ambițioase. Noi de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale vom acorda tot suportul necesar ca să contribuim la îmbunătățirea oportunităților femeilor în sfera economică, socială pentru ca drepturile lor să fie respectate”, a menționat la rândul său Felicia Bechtold, Secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Punerea în aplicare a acțiunilor din Foaia de parcurs privind abilitarea economică a femeilor urmează să fie dezbătută în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM cu prezentarea soluțiilor optime pentru instituțiile responsabile de implementarea lor. Cu acest scop în cadrul Consiliului Economic va fi creat un grup de lucru ad-hoc cu privire la abilitarea economică a femeilor și egalitatea de gen, care va monitoriza acest proces și va pune la dispoziția publicului evoluțiile realizării Foii de parcurs privind abilitarea economică a femeilor.

Foia de parcurs privind abilitarea economică a femeilor este elaborată de Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministrul RM, cu susținerea UN Women și cu sprijinul financiar al Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.