CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Pachetul legislativ privind digitalizarea economiei a fost promulgat și urmează să intre în vigoare

10 decembrie 2021 – Modificările legislative privind digitalizarea economiei, votate pe 11 noiembrie 2021 de Parlament, au fost promulgate de Președintele RM Maia Sandu și publicate în Monitorul Oficial.

Astfel, potrivit noilor prevederi legale, devine posibilă înregistrarea la distanță a afacerilor, a modificărilor în  actele de constituire  a persoanelor juridice, precum și alte aspecte legate de administrarea la distanță a afacerilor. Până acum acest lucru era imposibil, chiar și cu utilizarea semnăturii și a documentelor electronice.

O altă prevedere ține de eliberarea obligatorie a documentelor permisive sau confirmative pentru oamenii de afaceri, la distanță în format electronic. Până acum, pentru a obține documentul pe care l-ai solicitat, inclusiv on-line, trebuia să mergi fizic la ghișeu, or, pe timp de pandemie acest lucru devenea problematic. Legea prevede obligarea autorităților publice să utilizeze primordial semnătura electronică și documentul electronic în aceste procese, la solicitarea beneficiarului, iar metoda tradițională – pe hârtie, se va face doar la solicitare și pentru cei ce nu sunt gata tehnologic.

Amendamentele mai prevăd că operatorii de date cu caracter personal (agenți economici, organizații, instituții de stat) nu mai sunt obligați să se notifice și să se înregistreze la Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. În unele cazuri acest proces de autorizare putea dura luni în șir. Un alt obstacol în domeniul protecției datelor ținea de obținerea consimțământului de la persoane fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal, aceasta are loc doar în două forme – pe hârtie semnată olograf sau electronic cu semnătura electronică avansată calificată. Acum se diversifică formele de obținere a consimțământului de prelucrare a datelor personale, astfel permițând dezvoltarea tehnologiilor și a comerțului electronic.

Alt set de prevederi legislative din modificările promulgate, ține de utilizarea semnăturii electronice avansate calificate  în raporturi de muncă. Până acum semnarea sau modificarea contractelor de muncă se făcea doar în  formă scrisă pe hârtie, acum acest lucru se poate face la distanță, cu semnătura electronică.

Una din modificările legislative esențiale este, însă, recunoașterea unilaterală de către RM a semnăturilor electronice avansate calificate emise în statele UE și posibilitatea investitorilor și a diasporei de a interacționa la distanță cu autoritățile din Moldova.

Inițiativa legislativă promulgată astăzi, prevede și alte instrumente de digitalizare a interacțiunii cetățeanului și businessului cu statul, prim metode electronice la distanță, în ceea ce ține și de utilizarea procurii electronice în relațiile cu autoritățile publice, înregistrarea la distanță pe portalul achizițiilor publice și ulterior participarea la achiziții publice electronice; posibilitatea perfectării la distanță a contractelor cu companiile de utilități publice, cum ar fi furnizori de gaze naturale, curent electric, apa și canalizare, comunicații, etc.

 

Pachetul de amendamente pentru digitalizarea economiei a fost elaborat de experții Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministrul RM. Documentul a fost promovat în Parlament la inițiativa Președintelui Comisiei economie, buget și finanțe, Dumitru Alaiba, cu susținerea plenară a Viceprim-ministrului pentru Digitizare Iurie Țurcanu.

Modificările legislative privind digitalizarea economiei au fost elaborate în cadrul implementării Foii de Parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic elaborate de Ministerul Economiei în comun cu Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM, cu expertiza internațională acordată prin intermediul BERD, USAID, GIZ, UK GGF și IFC.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.