CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Au fost prezentate recomandări de politici care ar implica mai activ tații în creșterea și îngrijirea copiilor

18 noiembrie 2020 – Implicarea echitabilă a ambilor părinți în creșterea și îngrijirea copiilor trebuie să devină obiectivul politicilor familiale de reconciliere a vieții de familie cu cea profesională. Acestea sînt concluziile a două documente de analiză în baza datelor Studiului Generații și Gen, în baza   cărora au fost elaborate un șir de recomandări de politici. Acestea au fost prezentate în cadrul Grupului de Lucru 5 ”Dezvoltarea pieței muncii” al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM.

Astfel documentul de propuneri de politici ,,Cum stimulăm implicarea echitabilă a părinților în creșterea și îngrijirea copiilor – Recomandări de politici” propune extinderea perioadei de utilizare a concediului paternal. Conform prevederilor actuale ale Codului Muncii, concediul paternal se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la nașterea copilului. Se recomandă extinderea perioadei în care poate fi solicitat concediul paternal de la 56 de zile la 6 luni, această modificare oferind mai mult spațiu de manevră pentru tați, în special pentru cei care se confruntă cu anumite constrângeri legate de timp și circumstanțe la locul de muncă

O altă propunere de politici ține de introducerea posibilității de utilizare fragmentară (adică pe părți) a concediului paternal. Cadrul legal național permite taților să beneficieze de 14 zile calendaristice de concediu paternal, utilizate în mod consecutiv. Pentru a spori numărul de tați interesați și motivați în a utiliza concediul paternal este important să fie asigurată mai multă flexibilitate în modul de utilizare a acestuia.

Cea de a treia propunere de politici prevede introducerea posibilității de extindere a perioadei concediului paternal. Conform Codului Muncii, tatăl copilului nou-născut poate beneficia de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice. Mai exact se presupune acordarea dreptului taților de a solicita, în baza unui acord între părți (angajat-angajator), zile adiționale de concediu paternal, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice, care vor putea fi utilizate în decursul a 6 luni de la nașterea copilului.

Documentul conține recomandări de politici și în privința concediului de îngrijire a copilului pînă la vîrsta de 3 ani pentru a oferi posibilitate fiecărui părinte de a participa activ la îngrijirea copilului, iar deciziile legate de când, cine și cum își asumă concediul de îngrijire a copilului să aparțină părinților.

În cadrul aceleași ședințe a fost prezentat documentul de politici ,,Extinderea aranjamentelor de muncă” ce conține recomandări de politici publice pentru eficientizarea reconcilierii vieții profesionale cu cea personală.

Proiectele de propuneri de politici au fost dezvoltate în cadrul proiectului „Mai multe oportunități: Politici familiale sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii de Vest și Moldova”, realizat de UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie Moldova, cu susținerea Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Potrivit datelor prezentate în cadrul Grupului de Lucru 5 ”Dezvoltarea pieței muncii” al Consiliului Economic circa 40% dintre bărbații angajați din Moldova nu ar utiliza concediul paternal. Iar peste 50% dintre tații cu copii de vârsta până la 6 ani consideră că responsabilitățile de îngrijire sunt realizate în egală măsură cu partenera, în timp ce peste 60% dintre mame consideră că ele îndeplinesc întotdeauna sau de obicei sarcinile de îngrijire a copiilor.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Căutare

Mai citește

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.