CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Lansarea Consiliului consultativ pentru digitalizarea economiei – iConsiliu, sub egida Viceprim-ministrului Iurie Turcanu

29 octombrie 2021 – A fost creat iConsiliul consultativ pentru digitalizarea economiei. Această entitate va fi prezidată de viceprim-ministrul pe digitizare Iurie Țurcanu și va activa în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM, iar Asociația TIC va asigura vicepreședinția  iConsiliului.

La evenimentul de lansare al iConsiliului, Iurie Țurcanu a declarat că ”Toate problemele legate de digitalizarea antreprenoriatului și a economiei vor fi discutate de comun cu mediul de afaceri în acest format – pe platforma Consiliului Economic. Obiectivul acestui organ de lucru este de a pune în dezbateri, atât subiecte cu efect imediat, precum și cele strategice vizând digitalizarea, propuse Guvernului pentru examinare”.

Primul subiect ce urmează a fi promovat în cadrul iConsiliului, va fi cel de al doilea pachet legislativ de digitalizare a economiei. Acesta va conține noi instrumente digitale menite să simplifice relațiile G2B, B2B și B2C. Reprezentanții comunității partenerilor internaționali de dezvoltare și ai sectorului asociativ de afaceri, participanți la reuniune, au susținut crearea iConsiliului consultativ pentru digitalizarea economiei, exprimându-și speranța că această entitate va accelera toate procesele legate de promovarea digitizării economiei și interacțiunii businessului cu autoritățile.

În cadrul evenimentului, Șeful Secretariatului Consiliului Economic Ion Lupan a vorbit despre mersul procesului de adoptare de către Parlament a primului pachet legislativ pentru digitizarea economiei care, în aceste zile urmează a fi promovat pentru lectură finală, și va permite: înregistrarea la distanță a afacerilor, inclusiv operarea modificărilor în statutele companiilor; eliberarea deciziilor, certificatelor, extraselor, actelor permisive în format electronic; utilizarea semnăturii electronice în raporturile de muncă și promovarea interacțiunii la distanță între angajator și salariat. Proiectul mai presupune elaborarea și promovarea amendamentelor la legislația privind protecția datelor cu caracter personal, și în primul rând anularea notificărilor de operator de date cu caracter personal, în corespundere cu practicile europene actuale.

iConsilul consultativ pentru digitalizarea economiei se va reuni periodic pe platforma Consiliul Economic, subiectele pentru dezbateri și propunerile identificate urmând a fi dezvoltate cu implicarea membrilor platformei și invitarea tuturor părților interesate.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.