CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Cresc oportunitățile de atragere a investițiilor industriale

24 august 2021 – Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru s-a întâlnit cu reprezentanții administrației Zonei Economice Libere Bălți. Marin Ciobanu, administratorul ZEL a prezentat mai multe oportunități de atragere a investițiilor străine în domeniul industrial și de cercetare și dezvoltare. Se explorează soluțiile pentru facilitarea creării unei platforme de cercetare și dezvoltare în domeniul industrial. Mai mulți investitori străini ar fi interesați să aducă și să atragă ingineri pentru a lansa astfel de activități în Moldova. Astfel de investiții ar avea efect de lanț în dezvoltarea capitalului uman în domeniul ingineriei și creșterea atractivității economiei moldovenești.

Suplimentar, au fost discutate oportunitățile de modernizare și digitalizare a activităților micilor furnizori din Moldova, pentru conectarea acestora cu marii investitori străini care necesită mai multe componente și servicii în producere, care la moment sunt importate. În acest sens, ar trebui de dezvoltat soluții informaționale și suport de implementare a acestora, împreună cu sisteme de management al calității, în cadrul întreprinderilor moldovenești. Inițiativele propuse ar permite crearea mai multor locuri de muncă înalt calificate și creșterea producției autohtone cu valoare adăugată înaltă.

Secretariatul Consiliului Economic a explicat activitățile de dezvoltare economică pe care le gestionează și a manifestat interes în identificarea oportunităților de colaborare cu ZEL Bălți în vederea amplificării activității investiționale și colaborării pentru implementarea promptă a proiectelor investiționale de anvergură în Moldova.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Căutare

Mai citește

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.