CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Agenda Consiliului Economic, discutată cu Vicepremierul pe digitalizare și Ministrul Economiei

12 august 2021 – Viceprim-ministrul pentru digitalizare Iurie Țurcanu și Ministrul Economiei Sergiu Gaibu au avut o întrevedere de lucru cu experții Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM privind agenda de digitalizare a economiei și îmbunătățirii mediului de afaceri. În cadrul discuțiilor purtate oficialii au fost informați despre mersul implementării subiectelor din agenda Consiliului Economic și provocările care stau în găsirea soluțiilor pentru subiectele alertate de comunitatea de afaceri din Moldova.

Astfel, experții Secretariatului Consiliului Economic au informat membrii Guvernului că la moment un accent sporit în cadrul platformei CE este pus pe promovarea subiectelor din Foaia de parcurs  pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic.

În acest context oficialii au discutat posibilitatea creării unui instrument consultativ care ar impulsiona promovarea și adoptarea subiectelor legate de digitizarea economiei, abordate de comunitatea de afaceri și instituțiile donatoare, care susțin digitalizarea relațiilor G2B, dar și alte procese economice și sociale.

În aceiași ordine de idei, experții Secretariatului Consiliului Economic au menționat că primul pachet de digitizare este gata pentru a fi promovat în Parlament, experții fiind concentrați acum pe cel de al doilea pachet legislativ. Scopul acestor documente constă în modificarea unor prevederi legale care să permită comunității de afaceri din Moldova să interacționeze la distanță cu un șir de instituții de stat.

Procesele de digitalizare a serviciilor statului pe care le accesează comunitatea de afaceri, trebuie să i-a amploare în Moldova, a menționat viceprim-ministrul Iurie Țurcanu.  Aportul și susținerea comunității de afaceri în promovarea acestor schimbări sunt foarte importante, deoarece va permite evitarea la maxim a erorilor în implementarea reformelor în domeniile respective, a mai adăugat vicepremierul.

În cadrul aceleiași întrevederi a fost discutat și Planul Operațional al Consiliului Economic. Acesta conține cca 25 de subiecte, alertate de comunitatea de afaceri și instituții donatoare. Printre ele se numără elaborarea și promovarea proiectului de lege privind risipa alimentară, abilitarea economică a femeilor, reducerea numerarului în economie, susținerea activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii din țară, etc.

Peste 97% din întreprinderile din Moldova sunt din categoria celor mici și mijlocii. Activitatea acestora pentru economia națională este foarte importantă. În acest scop se planifică simplificarea interacțiunii sectorului privat cu instituțiile statului și digitalizarea maximă a acestor procese, a menționat la rândul său ministrul economiei”.

În cadrul ședinței părțile au discutat și Planul de activitate al Guvernului pentru următorii 4 ani, care acum este în proces de elaborare. Reprezentanții Executivului au menționat că multe subiecte din Foaia de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic, și subiecte din Planul Operațional al CE se regăsesc și în documentul Guvernului. Astfel, pentru  promovarea mai eficientă a subiectelor de pe ordinea de zi a Consiliului Economic, un șir din ele vor putea fi incluse în Planul de activitate al Guvernului, au menționat participanții la întrevedere.

Agenda Consiliului Economic conține subiecte extrem de importante pentru economia națională, au menționat participanții la discuții. Atât Foaia de parcurs, cât și Planul Operațional al platformei prezintă un interes pentru reprezentanții instituțiilor statului în contextul completării și elaborării planurilor Guvernamentale de dezvoltare economică, au mai subliniat oficialii.

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM este o platformă de cooperare dintre comunitatea de afaceri și autorități, menită să faciliteze procesele de îmbunătățire a mediului de afaceri. La momentul actual, Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru are ca membri 56 de asociații de business, 8 reprezentanți ai comunității de cercetare, 11 reprezentanți ai organizațiilor internaționale active în domeniul reformelor mediului de afaceri și 47 de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice. Președintele Consiliului Economic este Prim-ministrul RM, funcția de vicepreședinte fiind atribuită Ministrului Economiei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.