CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

O bază de date informațională medicală unică va fi creată în Moldova

20 iulie 2021 – Autoritățile intenționează să facă ordine în multitudinea de sisteme informaționale medicale naționale. Potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății, pe parcursul anilor în Moldova au fost create 40 de registre electronice medicale și 14 sisteme informaționale medicale. Acestea sunt gestionate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Agenția Medicamentului etc. Problema e că toate aceste sisteme și registre nu sunt interoperabile. Adică fiecare din aceste instituții are baza sa de date, la care nu are acces o altă instituție.

Subiectul a fost discutat în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM, unde reprezentanții Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale au anunțat că poartă discuții la nivel național și cu instituțiile donatoare în vederea coagulării tuturor acestor sisteme informaționale într-o bază de date medicală unică.

Crearea acestei baze este imperativă pentru că ar interconecta toate datele într-un sigur loc, la care ar avea acces toți actorii din sistemul de sănătate din Moldova. La moment, potrivit participanților la dezbateri multitudinea de registre și sisteme informaționale generează suprapuneri de colectare a datelor, însă-și procesul de stocare a informației este ineficient, inclusiv din lipsă de personal calificat în domeniu.

Reprezentanții sectorului asociativ de faceri din Moldova prezenți la dezbateri au menționat necesitatea elaborării în Moldova a unei strategii de e-Sănătate. Aceasta ar permite determinarea unei viziuni clare despre nevoile de transformare prin digitizare în sistemul sănătății din Moldova, dar și termenii în care acestea trebuie să se producă. Printre priorități ar fi implementarea Dosarului Electronic al Pacientului – un concept de colectare electronică centralizată a oricăror informaţii de interacţiune a cetăţeanului cu sectorul sănătăţii. Acest lucru ar permite schimbul de date a pacienţilor între toate instituţiile de asistenţă medicală şi înregistrarea oricării interacțiuni al cetăţeanului cu sistemul sănătăţii.

Și comunitatea de afaceri, și reprezentații autorităților, și instituțiile donatoare susțin ideea elaborării unei strategii de e-Sănătate care ar aduce mai multă transparență în domeniu și care ar consolida eforturile pentru a crea sinergii în domeniul digitalizării și evita dublările și tergiversările. În acest sens urmează să se poarte discuții largi cu toți actorii din domeniu care să ajute la reevaluarea sistemelor informaționale din sănătate, coagularea lor într-o bază de date unică și identificarea resurselor financiare pentru implementarea acestor proiecte. Secretariatul Consiliului Economic va monitoriza subiectul.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Căutare

Mai citește

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.