CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Politici de abilitare economică a femeilor vor fi propuse autorităților pentru examinare

2 iulie 2021 – Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM în colaborare cu UN Women Moldova și cu susținerea financiară a Suediei va elabora un set de politici de abilitare economică a femeilor care vor fi propuse autorităților pentru examinare. Propunerile de politici se vor conține în Foia de parcurs pentru abilitarea economică a femeilor din Republica Moldova. Subiectele vor fi colectate de la comunitatea de afaceri din țară, organizații donatoare și instituții de stat.

Despre lansarea elaborării Foii de parcurs s-a anunțat în cadrul unui atelier de lucru organizat pe platforma Consiliului Economic. În cadrul evenimentului, expertele UN Women Moldova au prezentat analiza structurii intervențiilor Guvernului în perioada pandemică asupra sectorului privat. Printre acestea: amânarea unor plăți a impozitului pe venit din activitatea antreprenorială, reducerea dobânzilor la ratele bancare, moratoriul asupra controalelor etc. Totodată Guvernul a venit și cu politici de susținere a populației prin triplarea fondului de șomaj,  sprijinirea familiilor defavorizate, creșterea cuantumului compensației din bugetul de stat al beneficiarilor împrumuturilor Prima Casă etc. Analiza a arătat că un șir din intervențiile statului pot fi revăzute așa încât acestea să asigure abilitarea economică a femeilor și incluziunea socială.

Expertele UN Women Moldova  au făcut și o analiză a subiectelor din agenda Consiliului Economic dar și Matricei cu politici de reabilitare a sectoarelor economice afectate de pandemia COVID-19. Cercetarea a arătat că un șir de măsuri din Matrice pot fi reajustate astfel încât acestea să răspundă obiectivului de abilitare economică a femeilor. Printre acestea se numără subiecte ce vizează subvenționarea în domeniul agricol, sector în care femeile sunt încă subreprezentate. Măsuri ce ar asigura accesul tinerilor și tinerelor pe piața muncii prin subvenționarea contribuțiilor de asigurări obligatorii de stat,dar și măsuri de identificare și implementare a unor soluții optime de susținere a angajaților cu copii în condițiile de închidere a grădinițelor și școlilor.

În baza acestei evaluări, Foaia de parcurs pentru abilitarea economică a femeilor va aborda următoarele domenii: promovarea antreprenoriatului feminin și asigurarea accesului egal la resurse; educația și dezvoltarea competențelor; îmbunătățirea accesului la piața muncii și angajarea sectorului privat și public în implementarea principiilor de abilitare a femeilor.

Piedicile care stau în promovarea acestor domenii vor fi alertate de cei 118 membri și membre ai/ale Consiliului Economic, care vor putea participa la un sondaj prin care se vor colecta toate  opiniile în acest sens. Acestea vor fi înglobate în Foaia de parcurs care urmează să fie dezbătută pe platforma Consiliului Economic. Ulterior documentul va fi propus spre aprobare Guvernului sau ministerelor de resort.

În cadrul lucrărilor Atelierului privind abilitarea economică a femeilor, Dominika Stojanoska, reprezentanta de țară UN Women Moldova, a menționat că organizația pe care o reprezintă depune eforturi care să ajute la depășirea provocărilor fundamentale în Abilitarea Economică a Femeilor în Moldova. Implicarea Consiliului Economic în acest proces este una importantă și va consolida eforturile UN Women în promovarea egalității de gen în Moldova.

La rândul sau Ion Lupan, șeful Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru a menționat în cadrul reuniunii că Foia de parcurs privind abilitarea economică a femeilor din Moldova nu va fi un document rigid, cu politici birocratice, care să conțină subiecte de neîndeplinit. Documentul va fi unul dinamic care va permite propunerea unor reforme rapide și eficiente care să ducă la promovarea principiilor de abilitare economică a femeilor, atât la nivel public, cât și cel privat.

Potrivit datelor UN Women, prezentate în cadrul atelierului de lucru, doar o treime din toate afacerile din Republica Moldova sunt conduse de femei, iar în peste 90% din cazuri femeile gestionează doar întreprinderi micro, și  rareori  dețin  afaceri  de  dimensiuni mijlocii și mari – 1,3%.

Definitivarea Foii de parcurs pentru abilitarea economică a femeilor trebuie să aibă loc la finalul lunii septembrie, astfel încât documentul să fie propus autorităților spre examinare în primele zile ale lunii octombrie.

Descarcă Provocările fundamentale în Abilitarea Economică a Femeilor în Moldova

Descarcă Prezentarea generală asupra integrării egalității de gen și a incluziunii sociale în inițiativele Consiliului Economic

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund, and the International Finance Corporation’s Investment Climate Reform Project funded by the Government of Sweden’s International Development Agency.

 

 

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.