CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Unele servicii notariale ar putea fi prestate la distanță agenților economici

29 iunie 2021 –  Astăzi vizita la notar în scopul perfectării unor documente, presupune prezentarea unor acte, colectarea cărora se face la ghișeele instituțiilor de stat. Pentru asta, atât agenții economici, cât și persoanele fizice trebuie să meargă personal după certificate și extrase. În perioada pandemică acest proces, și așa foarte anevoios, a devenit și mai dificil.

Camera Notarială, Agenția Servicii Publice, Agenția de Guvernare Electronica și Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică s-au reunit cu experții Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru pentru a discuta posibile soluții care ar permite digitizarea serviciilor notariale în Moldova.

În cadrul discuțiilor s-a constat că la moment de exemplu Registrul unităților de drept nu permite vizualizarea on-line a tuturor informațiilor de care au nevoie notarii. Dată fiind situația aceștia obligă clienții să obțină extrase pe suport de hârtie. Spre exemplu, din spusele notarilor, nu pot fi vizualizate on-line date despre mărimea părților sociale la întreprinderi, a sechestrelor/interdicțiilor/gajurilor, informația despre beneficiarii efectivi.

În domeniul cadastral de exemplu nu poate fi obținut în format electronic extrasul privind bunurile imobile, astfel în cât acesta să poată fi prezentat altor instituții prin sisteme informaționale sau prin e-mail.

Participanții la discuții au menționat că pentru depășirea acestor situații e nevoie ca Agenția Servicii Publice să poată asigura eliberarea unui șir de acte în format electronic.

O altă provocare ține de arhivarea actelor în format electronic. Legea obligă notarii să păstreze dosarele, care acum sunt pe suport de hârtie, chiar și decenii. Prin urmare trebuie găsite soluții și pentru arhivarea dosarelor electronice.

În cadrul discuțiilor s-a venit și cu soluții. Agenția de Guvernare Electronică a lansat recent MPower, un serviciu guvernamental de gestiune a împuternicirilor electronice de reprezentare de către persoanele fizice și persoanele juridice. Acest sistem poate oferi spațiu pentru arhivarea dosarelor notariale în format electronic.

Pe marginea subiectelor abordate, vor fi elaborate și propuneri pentru modificarea legislației, care vor fi discutate cu toate părțile interesate. Secretariatul Consiliului Economic va monitoriza subiectul.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Căutare

Mai citește

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.