CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Standardul anti-mită trebuie implementat în cadrul organelor de control și a celor emitente de acte permisive

4 mai 2021 – Standardul anti-mită – ISO 37001, urmează să fie implementat în cadrul organelor de control și celor care emit acte permisive. Standardul are scopul de a preveni, detecta și a combate eventualele cazuri de corupție în cadrul structurilor de stat. Conceptul și planul de acțiuni pentru implementarea standardului vor fi elaborate de un expert în cadrul proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Această activitate vine în suportul Grupului de lucru privind Implementarea standardelor anti-mită ISO 37001, creat prin decizia Prim-ministrului și este monitorizată de Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, care asigură și secretariatului Grupului de lucru.

Activitățile privind implementarea standardului au fost discutate în cadrul ședinței Grupului de lucru pe data de 29.04.2021.

Standardul urmează să fie implementat în conformitate cu prevederile Planului de Acțiuni ai Guvernului, fiind coordonat de Grupul de lucru creat în acest sens. Grupul de lucru este prezidat de Secretarul general adjunct al Guvernului și asistat de Secretariatul Consiliului Economic.

După implementare, organele vizate vor fi certificate pentru corespunderea rigorilor standardului anti-mită de către experți independenți acreditați, care vor verifica ulterior periodic conformarea în vederea păstrării valabilității certificatului.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

 

 

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.