CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Donatori internaționali au audiat rezultatele Studiului de impact al pandemiei COVID-19 asupra economiei

16 decembrie 2020 – Rezultatele Studiului de impact al pandemiei COVID-19 asupra economiei și a Matricei cu politici de recuperare economică au fost prezentate astăzi în cadrul Grupului operativ ”COVID-19, impact socio-economic” din care fac parte organizații donatoare internaționale partenere ale RM.

În cadrul evenimentului Ion Lupan, Șeful Secretariatului Consiliului Economic a menționat că documentele elaborate propun un șir de măsuri și acțiuni care, dacă vor fi adoptate de autorități ar putea contribui la o redresare a situației în sectoarele economice afectate.

Astfel, în acest sens, se propun 3 seturi de acțiuni. Optimizarea cadrului normativ – aici au fost propuse măsuri care vizează în special Digitizarea economiei, simplificarea autorizațiilor în construcții, optimizarea documentelor confirmative la export, reglementări în agricultură etc.

Cel de al doilea set se referă la ajustări la regimul de impozitare.  Aici măsurile propuse vizează eliminarea distorsiunilor din lanțul valoric în agricultură, reducerea economiei tenebre, facilități la angajarea tinerilor etc.

Iar cel de al treilea set de acțiuni se referă la stimulente economice.  Aici s-a venit cu măsuri care vizează oferirea unui volum mai mare de garanții de stat, impulsionarea programului „Prima Casă”, subvenții agricole, dezvoltarea sistemelor de irigare, dezvoltarea afacerilor.

Implementarea acestor acțiuni, potrivit cercetării, presupun costuri bugetare în valoare de cca 3,7 mlrd. lei, ar putea genera beneficii economice de 12,9 mlrd. lei și încasări la buget de cca 4,8 mlrd. lei.

La întrunirea de astăzi a Grupului operativ au fost prezenți reprezentanți ai Oficiului PNUD în Moldova, ai UE în RM, USAID, Fundației Soros în Moldova, Organizației Internaționale a Muncii, BERD, ai Băncii Mondiale etc.

În cadrul dezbaterilor a fost menționat faptul că pe 30 noiembrie 2020 Guvernul a inclus în Planul de acțiuni al Executivului pentru anii 2021 – 2023 mai multe seturi de acțiuni din Matricea cu politici, iar Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) intenționează preluarea acțiunilor din Matrice pentru nu program de măsuri economice în contextul COVID-19, care este în proces de elaborare, ceea ce denotă relevanța și acceptarea acțiunilor identificate. În total 64% de acțiuni din compartimentul celor care prevăd optimizarea cadrului normativ au fost preluate în documentele menționate.

Totodată 65% din acțiuni din Matrice care țin de soluții fiscale sunt incluse integral sau parțial în Politica Fiscală pentru 2021 și în Proiectul Programului COVID al MEI.

La fel, 65% de acțiuni care prevăd stimulenți economici au fost incluse integral sau parțial în Planul de acțiuni al Executivului sau în Proiectul Programului COVID al MEI.

În același timp, Foaia de parcurs pentru promovarea digitizării și comerțului electronic, care conține 37 de acțiuni detaliate, elaborată de MEI cu susținerea Secretariatului Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, a fost inclusă în proiectul Programului COVDI al MEI și în linii generale în Planul de acțiuni al Executivului.

În procesul de implementare, un șir din aceste acțiuni va necesita susținerea donatorilor, aceștia fiind îndemnați să intervină în domeniile în care au competențe, s-a menționat în cadrul dezbaterilor.

Elaborarea Studiului de Impact al Pandemiei COVID-19 asupra sectoarelor economice și Matricei cu politici de susținere a comunității de afaceri afectate, a demarat la mijlocul anului 2020.

Experții contractați de donatorii internaționali și cei ai Secretariatului Consiliului Economic au purtat discuții cu reprezentanții a peste 20 de sectoare economice din țară, care reprezintă peste 85% din cifra de afaceri din sectorul real al economiei. Toată informația colectată de experți a fost  sintetizată și a stat la baza elaborării Matricei de politici pentru recuperare economică în condiții de pandemie.

Documentele au fost elaborate de Secretariatul Consiliului Economic pe lângă prim-ministrul RM în colaborare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu susținerea BERD și Corporației Financiare Internaționale, partenerilor de dezvoltare, membri ai CE

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Guvernul Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.