CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

La ce etapă se află realizarea Foii de parcurs e-Economy?

25 iunie 2020 – Etapele de soluționare a celor 37 de subiecte din Foia de parcurs  pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic vor putea fi urmărite în timp real.

Urmărește etapele de implementare a Foii de Parcurs e-Economy

Vizitatorii documentului on-line vor ști care sunt pașii întreprinși de instituțiile statului, experții naționali și internaționali în procesul de elaborare a propunerilor care să rezolve problemele invocate de business la compartimentul digitizarea economiei.

Foaia de parcurs e-Economy a fost aprobată pe 27 iulie 2020 de ministrul Economiei și Infrastructurii Serghei Railean în cadrul platformei Consiliului Economic la evenimentul de lansare a documentului.

Foaia de parcurs include subiecte ce necesită soluționare imediată și care pot ajuta mediul de afaceri să reziste la cel de al doilea val COVID.

Printre subiecte se numără asigurarea acceptării necondiționate de către autoritățile publice, persoanele juridice de drept public și privat, persoane fizice, a documentelor și semnăturilor electronice; deschiderea, lichidarea afacerilor și modificarea actelor de constituire a acestora la distanță; eliminarea obligativității de notificare în calitate de operator de date cu caracter personal, inclusiv pentru magazinele electronice etc.

Dezbaterea soluțiilor pentru acestea și alte probleme din Foaia de parcurs au loc în cadrul platformei Consiliului Economic care a creat în acest scop un grup de lucru ad-hoc ”Digitizarea economiei”, coordonat de Asociaţia de companii private din domeniul TIC din Republica Moldova.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.