CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Deschiderea, lichidarea și modificarea actelor de constituire a afacerilor, să se facă la distanță

11 august 2020 – Pandemia COVID accelerează unele procese. Printre acestea și intenția autorităților de a oferi posibilitatea înregistrării afacerilor la distanță și simplificarea procedurilor conexe cu acest serviciu.

Astfel, businessul și reprezentanții instituțiilor statului au inițiat discuții pe marginea acestui subiect în cadrul Consiliului Economic. Dezbaterile au loc în contextul implementării Foii de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltarea comerțului electronic.

Comunitatea de afaceri subliniază faptul că oferirea la distanță a serviciilor de deschidere, lichidare și modificare a actelor de constituire a afacerilor, este acum mai actuală ca oricând.  Asta pentru că pandemia a impus restricții și impedimente în procesul de interacțiune a instituțiilor statului cu consumatorii de servicii, uneori antreprenorii fiind blocați peste hotare sau sunt în carantină. Astfel procesele legate de deschiderea afacerilor și cele conexe devin mai complicate astăzi.

La rândul lor, reprezentanții instituțiilor statului, spun că interacțiunea la distanță a relațiilor G2B pe marginea acestui subiect este în proces de lucru. Se pregătesc materialele pentru a iniția elaborarea soluțiilor IT de automatizare a înregistrării afacerilor. Cu toate acestea, dar fiind că procesul va dura, participanții la discuții au convenit să exploreze o soluție intermediară rapidă, și anume utilizarea poștei electronice și a semnăturii electronice în procesul depunerii documentelor și obținerea deciziilor în acest domeniu. Această soluție nu pune o povară în plus pe instituțiile statului, și ar permite rezolvarea rapidă a problemelor stringente ale comunității de afaceri.

Dezbaterile în cadrul Consiliului Economic, care adună la o masă de discuții toți factorii de decizie dar și comunitatea de afaceri, vine să ajute în depistarea soluțiilor. Businessul solicită accelerarea proceselor de digitizare a cestor procese pentru că simplificarea procedurilor respective sunt cruciale în dezvoltarea mediului de afaceri și atragerea investițiilor străine, procese afectate din cauza pandemiei.

Ședințe tehnice urmează să mai aibă loc în cel mai apropiat timp, astfel în cât un răspuns la aceste întrebări să fie găsit, iar soluțiile prezentate autorităților pentru promovare.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.