CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Pandemia a readus în actualitate ideea de ucenicie

15 iunie 2020 – Ucenicia devine actuală mai ales acum, când în țară au revenit din străinătate zeci de mii de cetățeni moldoveni care doresc să se angajeze, dar nu au calificarea necesară pentru postul ales.

Legislația națională reglementează ucenicia la locul de muncă, însă într-o formă confuză, susțin experții Consiliului Economic care promovează necesitatea modificărilor legislației respective. Subiectul a fost discutat în cadrul ședinței Consiliului Economic cu participarea experților internaționali din domeniu și reprezentanți ai instituțiilor de stat de resort.

Potrivit experților, una din piedici în aplicarea uceniciei la locul de muncă de către angajator o constituie reglementarea contradictorie a raporturilor dintre angajator și ucenic.

O prevedere a Codului muncii stipulează că contractul de ucenicie este reglementat de Codul civil, iar alta stipulează că în privinţa ucenicilor se aplică legislaţia muncii, inclusiv legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Cu alte cuvinte, angajatorul trebuie să ofere ucenicului toate garanțiile pe care le-ar oferi unui salariat. Ori scopul uceniciei este cu totul altul, spun experții. Ucenicul este persoana care beneficiază de instruire gratuită în cadrul întreprinderii, în urma căreia dobândește  competențe profesionale.

O altă prevedere depășită din Codul muncii ține de restricțiile pentru obținerea statutului de ucenic. Astfel, conform legislației naționale, poți deveni ucenic doar dacă ești în căutarea unui loc de muncă și nu ai o calificare profesională. Aceste prevederi împiedică personalul companiei să devină ucenici și să dobândească competențe profesionale diferite de calificarea deținută în cadrul întreprinderii, fiind nevoit să meargă la studii în instituții de învățământ.

Acestea, dar și alte prevederi din domeniul uceniciei la locul de muncă necesită a fi revăzute, sunt de părere experții Consiliului Economic. În contextul deficitului forței de muncă calificate, companiile sunt gata să instruiască din cont propriu personalul. Anume din aceste considerente acest proces trebuie să devină atractiv pentru comunitatea de afaceri din Moldova, spun experții.

În cadrul dezbaterilor a fost discutată și necesitatea reglementărilor suplimentare formării profesionale tehnice prin învățământul dual, prevăzută actualmente de un Regulament dedicat aprobat de Guvern în 2018. Învățământul dual presupune o formă alternativă de organizare a învățământului profesional tehnic, prin instruirea simultană în cadrul unei instituții de învățământ profesional tehnice și în cadrul unei întreprinderi. (Xanax) După aplicarea pe parcursul a doi ani a acestui Regulament, comunitatea de afaceri solicită îmbunătățirea documentului din perspectiva introducerii unor facilități suplimentare dar și a răsfrângerii prevederilor documentului și asupra sectoarelor în care activează companii prestatoare de servicii.

Toate subiectele din domeniul uceniciei la locul de muncă și învățământul dual urmează a fi consultate cu membrii Consiliului Economic care vor trebui să vină cu propuneri de îmbunătățire, după care acestea vor fi sistematizate și propuse autorităților care urmează să promoveze modificările normative necesare.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.