CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Agenții economici solicită optimizarea controalelor de către agenții ANSA la hotar

5 iunie 2020 – Pentru acesta este nevoie de modificat câteva prevederi din Regulamentul privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, aprobat de Guvern la 17 octombrie 2018.

Aceste modificări se referă la procedurile de efectuare a controlului la frontieră a produselor alimentare de origine non-animală. La moment inspectorii ANSA fac un control de 100% din loturile cu produsele alimentare de acest tip, deoarece nu aplică sistemul de management al riscurilor care prevede că doar produsele care prezintă un risc sporit trebuie să fie supuse verificării. Pentru controlul unui singur lot de produse, importatorul achită  între 50 și  450 de lei. Doar în trei luni, pentru controale importatorii au achitat peste 4 milioane 600 mii lei.

Agenții economici moldoveni solicită reducerea rate de control, de la 100% la 10%, așa ca în statele UE. Acest lucru trebuie să ducă la diminuarea cheltuielilor suportate de importatori în procesul efectuării controalelor de către inspectorii ANSA. Iar aceștia din urmă vor putea să-și eficientizez activitatea la hotar prin efectuarea controalelor doar acelor loturi care prezintă un risc sporit.

Subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe on-line organizate pe platforma Consiliului Economic. La dezbateri au participat reprezentanți ai asociațiilor de business, ai ANSA și ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Astfel, autoritățile de stat, în comun cu reprezentanți ai sectorului asociativ elaborează în comun propuneri pentru modificarea cadrului normativ existent.

Scopul acestor modificări este eliminarea piedicilor artificiale în activitatea agenților economici, fluidizarea traficului la frontieră și asigurarea inofensivității produselor de origine nonanimală importate în țară,  au menționat participanții la ședință.

În perioada imediat următoare ANSA în comun cu reprezentanții Ministerului de resort urmează să analizeze propunerile comunității de afaceri la modificările Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către ANSA. Ulterior, documentul va fi supus dezbaterilor publice, după care va fi prezentat Guvernului spre aprobare.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.