CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Peste 98% din întreprinderile care activează în economia națională sunt ÎMM

28 ianuarie 2020 – Reprezentanții sectorului ÎMM s-au reunit la prima ședință a Consiliului Consultativ al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, funcțiile căruia sunt exercitate de Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru.

În cadrul ședinței de constituire a Grupului de lucru dedicat ÎMM, reprezentanții comunității de afaceri au enunțat un șir de probleme cu care se confruntă. Printre acestea s-a menționat numărul, încă mare, de controale din partea statului la întreprinderi, ceea ce influențează negativ în special companiile mici. O altă problemă ține de lipsa piețelor de desfacere. Oamenii de afaceri spun că în procesul de semnare a acordurilor bilaterale comerciale cu alte țări, autoritățile statului trebuie să țină cont de tot spectrul genurilor de activitate a ÎMMurilor din Moldova.

O altă provocare pentru antreprenorii mici este accesul la informație și receptivitatea redusă a autorităților publice. Încă o problemă pentru oamenii de afaceri ține de cunoașterea corectă a normelor legale care reglementează activitatea lor, dar și modul în care pot să le aplice eficient.

Interacțiunea cu rețele de retail din țară este complicată pentru antreprenorii mici, care cu greu fac față concurenței cu produsele de import.

Președintele Grupului de lucru ” Consiliul Consultativ pentru ÎMM”, Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, a menționat că ÎMM reprezintă o prioritate pentru ministerul pe care îl conduce. Relansarea activității Consiliului consultativ al ÎMM într-un nou format reprezintă o confirmare în acest sens. Prin intermediul acestuia, ministerul, dar și alte instituții ale statului, vor recepționa mai operativ și structurat problemele cu care se confruntă acest sector, lucru care va permite soluționarea mai rapidă a acestora.  

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, 98,7 la sută din toate companiile care activează în economia națională sunt ÎMM. Aceleași date arată că peste 60 la sută din angajații pieței muncii din Moldova activează în ÎMM.

Toate propunerile enunțate în ședință, dar și cele care vor veni pe parcurs, vor fi sistematizate de Secretariatul Consiliului Economic.

Prin modificările operate pe 23.08.19 la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, acesta exercită atribuțiile Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii, sub forma unui grup de lucru permanent, condus de Ministrul economiei și infrastructurii, care este și vicepreședintele Consiliului Economic.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.