CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Conceptul sistemului informațional ”Registrul electronic al angajaților” în atenția membrilor Consiliului Economic

22 Ianuarie 2019 – Conceptul sistemului informațional ”Registrul electronic al angajaților” a fost discutat de reprezentanții comunității de afaceri în comun cu cei ai Serviciului Fiscal de Stat, în cadrul dezbaterilor organizate de Secretariatul Consiliului Economic.

Reprezentanții SFS au menționat că noul sistem va permite, printre altele, o evidență și calculare automatizată a vechimii în muncă pentru angajat, accesul, cu acceptul angajatului, la informația veridică privind biografia de muncă a acestuia și accesul autorităților publice (conform competenței) la informația din acest sistem.

Reprezentanții comunității de afaceri prezenți la discuții au menționat necesitatea examinării cu atenție a tuturor aspectelor care țin de implementarea sistemului informațional ”Registrul electronic al angajaților”. Potrivit acestora sistemul nu trebuie să vină ca o raportare suplimentară pentru agenții economici.

În acest sens experții Secretariatului Consiliului Economic au recomandat reprezentanților Serviciului Fiscal de Stat să efectueze o analiză a impactului cu privire la informația pe care trebuie să o livreze agentul economic în procesul de raportare către acest nou sistem, în eventualitatea implementării unei soluții cât mai puțin invazive și bine justificate. Reprezentanții SFS urmează să revină cu un sumar preliminar al tuturor cerințelor de informații necesare registrului, fiind indicate în ce rapoarte se regăsesc acestea la moment sau sunt informații adiționale solicitate și care este necesitatea informației respective, care va servi ca punct de pornire în identificarea volumului optim de informație și modalitatea cea mai simplă și ieftină de prezentare a acesteia.

Amintim că din ianuarie  2018 au fost unificate într-un singur raport  5  rapoarte  care  se  referă  la  plățile salariale, impozitele aferente și unele aspecte privind relațiile de muncă, prezentate de agenții economici Serviciului Fiscal de Stat, Casei Naționale de Asigurări Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Scopul acestor modificări a constat în simplificarea procedurii de raportare, a eliminării dublării datelor raportate dar  și a reducerii cu circa 40 la sută a volumului  raportărilor pe care le face agentul economic.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

 

 

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.