CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

130 de subiecte enunțate de comunitatea de afaceri au ajuns în vizorul ministerelor

15 Ianuarie 2020 – Ministerele și alte instituții ale administrație publice centrale vor crea grupuri de lucru specializate în cadrul cărora urmează să fie discutate cele 130 de probleme invocate de reprezentanții comunității de afaceri.

Problemele au fost enunțate în cadrul ultimilor trei întrevederi ale Șefului Executivului cu businessul – evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie în colaborare cu Agenția de Investiții ”Dialog Pro-Business” din 17 decembrie 2019, ședința plenară a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru din 4 decembrie 2019 și ședința de lucru a Prim-ministrului cu membrii Asociației Businessului European și ai Camerei Americane de Comerț din Moldova din 18 decembrie 2019.

Printre problemele enunțate se numără de exemplu, reformarea sistemului de finanțare a activităților economice. Astfel, businessul propune crearea unei bănci de dezvoltare și investiții export-import de stat; crearea unei companii de asigurări de stat și a unei companii de stat care să sprijine parteneriate ale întreprinderilor inovatoare. Toate acestea și altele, trebuie să contribuie, în viziunea reprezentanților comunității de afaceri, la stabilizarea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova.

Un alt subiect ține de necesitatea semnării Acordurilor de Comerț Liber cu țări precum China, India sau Egipt. Potrivit comunității de afaceri, există un număr și mai mare de state care sunt foarte interesate de produsele agricole din Moldova, dar din lipsa unor acorduri bilaterale, businessului din țară îi este greu să construiască relații comerciale cu aceste state.

Crearea instituției Ombudsman al businessului – încă un subiect abordat de comunitatea de afaceri. Această structură trebuie să fie responsabilă  de monitorizarea și implicarea în cazurile de abuzuri din  partea  organelor  de  drept asupra businessului, să analizeze  cauzele  ineficienței  sistemului  judiciar, cu elaborarea ulterioară a recomandărilor pentru reforme în domeniile respective.

Alte subiecte țin de necesitatea reformării justiției, exodul cadrelor calificate din țară, dezvoltarea lentă a infrastructurii drumurilor și necesitatea dezvoltării unor concepte noi privind sustenabilitatea sectorului agricol din țară.

Toate propunerile vociferate de comunitatea de afaceri în cadrul celor trei evenimente au fost sistematizate de Secretariatul Consiliului Economic la indicația Prim-ministrului RM. Lista problemelor și propunerilor a fost expediată prin indicația Cancelariei de Stat, tuturor instituțiilor administrației publice centrale de stat responsabile pentru identificarea soluțiilor, cu raportarea lunară despre progres către  Secretariatul Consiliului Economic și informarea ulterioară a Prim-ministrului.

Secretariatul Consiliului Economic va monitoriza în continuare soluționarea problemelor raportate de comunitatea de afaceri.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.