CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Recomandări ale Consiliului Economic au fost incluse în Planul de Acțiuni al Guvernului pentru 2019-2020

30 august 2019 – Executivul a aprobat în ședința de azi Planul de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020. Documentul include acțiuni pentru toate domeniile de dezvoltare ale statului.

Planul a fost dezbătut public timp de o lună atât pe platforme on-line cât și în cadrul ședințelor organizate de ministere. La acestea au participat cu recomandări membrii Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM și experții Secretariatului acestuia.

Astfel la definitivarea documentului au fost incluse recomandări din partea Consiliului Economic pe marginea următoarelor subiecte:

Elaborarea și semnarea acordurilor de colaborare interinstituțională în vederea asigurării accesului automatizat al băncilor la  datele cu caracter personal din resursele deținute de Agenția Servicii Publice, în contextul respectării cerințelor impuse față de operatorii de date cu caracter personal.

Integrarea ultimelor 3 rapoarte electronice statistice și financiare (din 26 existente) pe platforma ghișeului unic în raportare (raportare.gov.md).

Modificarea legislației privind cuantumul obligațiilor fiscale și vamale ale contribuabililor stabilite în cadrul procedurilor de control care sînt contestate la consiliile de soluționare a disputelor.

Optimizarea modului de evaluare a mărfurilor în vamă prin modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 974/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor

Simplificarea procedurilor de export pentru trimiterile poștale de mărfuri a căror valoare facturată per livrare nu depășește suma de 1000 euro, prin depunerea unei singure declarații vamale pentru toate tranzacțiile operate în decurs de o lună.

Continuarea negocierilor cu Comisia Europeană în vederea obținerii permisiunii pentru tranzitul și exportul de produse compuse (ex. înghețată) prin țările UE

Elaborarea unui nou mecanism de stabilire a sumei asigurării obiectelor industriale periculoase, în baza analizei impactului de reglementare.

Tematica acestor subiecte este abordată la Consiliul Economic de comunitatea de afaceri, instituții donatoare și reprezentanți ai statului, care în comun caută soluții pentru aceste și alte subiecte.

Experții Consiliului Economic vor asigura implicarea și contribuția membrilor Consiliului la implementarea acțiunilor care au fost recomandate de Platformă pentru Planul de Acțiuni al Guvernului.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

 

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.