CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru va exercita și funcțiile Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii

21 august 2019 – O decizie în acest sens a fost luată la ședința Executivului de azi, la care a fost modificat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic.

Potrivit documentului, pentru exercitarea funcțiilor Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici și mijlocii în cadrul Consiliului Economic va fi creat un Grup de lucru nou condus de Ministrul Economiei și Infrastructurii.

Reieșind din misiunea suplimentară, Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru va trebui, printre altele, să identifice problemele-cheie, preocupările și necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova; să prezinte Ministerului Economiei și Infrastructurii opinia comunității de afaceri privind problemele și interesele IMM-urilor; să dezbată și să înainteze propuneri de îmbunătățire a cadrului normativ cu impact asupra înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Pentru asigurarea unei eficiențe maxime în efectuarea expertizei în domeniul ÎMM-lor, Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru va solicita cu susținerea Ministerului Economiei și Infrastructurii suportul donatorilor străini în vederea atragerii expertizei locale și internaționale în acest domeniu.

Din anul 2017 Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM mai exercită și funcțiile Comitetului Național pentru Facilitarea Comerțului.

Astfel, Secretariatul Consiliului Economic urmează să asigure activitățile organizaționale a trei platforme – Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru, Comitetul Național pentru Facilitarea Comerțului și a Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Secretariatul Consiliului Economic este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul Grupului Băncii Mondiale ”Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

Prin modificările efectuate azi de Guvern se instituie conducerea Consiliului, Prim-ministrul fiind Președintele Consiliului, iar Ministrul Economiei și Infrastructurii vicepreședinte al Consiliului.

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM are misiunea de a facilita dialogul dintre reprezentanții comunității de afaceri şi formatorii de politici în vederea dezvoltării unui climat socioeconomic favorabil şi a unui mediu de afaceri nondiscriminatoriu, transparent și favorabil investițiilor. 

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.