CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Parlamentul a votat în două lecturi modificările la legislația privind incinerarea deșeurilor

16 august 2019 – Conform noii legi, deșeurile (cu excepția anvelopelor uzate) pot fi incinerate sau coincinerate numai de companiile care îndeplinesc criteriile riguroase de ardere a deșeurilor, prevăzute de lege. Aceste instalații, printre altele, trebuie să se încadreze în rigorile de poluare a aerului  cu metale grele, dioxine, furani etc., rezultate din incinerarea sau coincinerarea deșeurilor. Comunitatea de afaceri susține că problema este una foarte mare pentru Moldova.

Acest subiect a fost alertat de comunitatea de afaceri în 2016 la Consiliul Economic. Asociațiile de business în comun cu ministerul de resort și ecologiștii au expertizat o serie de propuneri de modificare a legislației, care au fost dezbătute în cadrul platformei.

Versiunea finală a acestor propuneri a fost înaintată parlamentarilor spre adoptare.

Conform unor date, în țară doar 10% din deșeurile reciclabile sunt recuperate. Restul de 90% sunt depozitate la gunoiști sau nimicite ilegal prin ardere sau îngropate în sol cu un impact ireversibil asupra mediului ambiant.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.