CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

iunie2019

9.00 Proiectare și gestionare a proiectelor pentru rezultate

Șefii grupurilor de lucru ale Consiliului Economic și experții din cadrul Secretariatului Consiliului participă la atelierul „Proiectare și gestionare a proiectelor pentru rezultate” organizat de Corporația Financiară Internațională World Bank Moldova. Atelierul este condus de Kamal Siblini, Specialist de Monitorizare și Evaluare, Grupul Băncii Mondiale, susținut de Yuriy Kuzmyn, specialist în monitorizare și evaluare și […]

15.00 Grupul de lucru 6

Întrevedere a Grupului de lucru 6 pe marginea subiectului validării competențelor pentru un șir de calificări.

14.00 „Proiectarea și gestionarea proiectelor pentru rezultate”

Cu sprijinul IFC, Secretariatul CE și șefii grupurilor de lucru participă la atelierul „Proiectarea și gestionarea proiectelor pentru rezultate”. Atelierul va fi condus de echipa formată din Kamal Siblini, specialist în monitorizare și evaluare, Grupul Băncii Mondiale,  de Yuriy Kuzmyn, specialist în monitorizare și evaluare și Victoria Tetyora, specialist în sectorul privat, IFC.

15.00 exportul produselor din lapte

Subiectul exportului produselor din lapte discutat de experții Corporației Financiare Internaționale din cadrul Grupului Băncii Mondiale cu experții Secretariatului Consiliului Economic.

10.00 integrarea rapoartelor statistice în cadrul platformei ghișeului unic în raportare

Subiectul integrării rapoartelor statistice în cadrul platformei ghișeului unic în raportare și măsurile întreprinse în vederea identificării soluțiilor pentru excluderea vizitelor agenților economici la subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat și la Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe pentru inițierea utilizării serviciilor fiscale electronice vor fi discutate azi în cadrul platformei Consiliului Economic.

10.00 exporturile către UE și tranzitul produselor de origine animală

Subiectul exporturilor către UE și tranzitul produselor de origine animală pus în discuție la Ministerul Economiei și Infrastructurii cu participarea experților Secretariatului Consiliului Economic.

Legea 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare

Vă invităm la ședința al Consiliului  Economic, în cadrul căreia vor fi discutate provocările și constrângerile întimpinate de comunitatea de afaceri în aplicarea Legii 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare,  precum și acțiunile care urmează a fi întreprinse de agenții economici în vederea conformării cu prevederile acestei legi. La întrunire sunt invitați […]

15.30 export în UE

Aspecte legate de exporturile în UE sunt discutate de experții Secretariatului Consiliului Economic cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

9.30 activitatea de întreprinzător în bază de patentă

Activitatea de întreprinzător în bază de patentă este discutată de reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenției Servicii Publice și experți ai Secretariatului Consiliului Economic.

Căutare

Mai citește