CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Conformarea la prevederile reformei actelor permisive va aduce economii semnificative cetățenilor și businessului

22  martie 2019 – Corpul de Control al Prim-ministrului, cu participarea experților din Secretariatul Consulului Economic și ai reprezentanților Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova întreprind măsuri care să contribuie la impunerea respectării legislației de către  organele statului care au fost adoptate urmare a reformei actelor permisive.

În cadrul unei ședințe convocate de Corpul de Control al Prim-ministrului, la care au participat reprezentanți ai mai multor instituții ale statului, s-au discutat rezultatele monitorizării minuțioase a procesului de eliberare a actelor permisive și altor documente care pot avea un caracter similar permisiv, precum și a sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor reformelor. Deși au fost atinse unele progrese, mai există cazuri de abateri.

Participanții la întrunire au convenit că se va continua monitorizarea lunară a procesului de eliberare a actelor care pot avea caracter permisiv, emise de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Agenția de Mediu, Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Totodată, Inspectoratul General de Poliție, în colaborare cu Agenția pentru Supraveghere Tehnică, vor elabora și implementa un plan de măsuri pentru asigurarea constatării și sancționării încălcărilor în procesul de eliberare a documentelor care pot avea caracter permisiv.

Pe parcursul ultimilor doi ani, statul a redus substanțial numărul actelor permisive de la 416 la 152.

Comunitatea de afaceri susține că în procesul de executare a lucrărilor de construcție unele autorități, în special ale administrației publice locale, mai solicită acte permisive și proceduri care au fost excluse prin reforme, inclusiv din domeniul sanitar, anti-incendiar și ecologic, care au loc la diferite etape ale construcției.

Potrivit experților, conformarea la noile prevederi ale reformei actelor permisive în domeniul executării lucrărilor în construcție, inclusiv prin intermediul măsurilor de constatare și sancționare a încălcărilor, ar putea reduce numeroase proceduri pentru cetățeni și business, economisind mulți bani și îmbunătățind poziția Moldovei în acest domeniu în Clasamentul Doing Business peste locul 50, față de 172 la moment.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.