CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Constrângeri pentru business cauzate de legislația în domeniul combaterii spălării banilor

18 ianuarie 2019 – În contextul implementării Legii 308 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care a intrat în vigoare în februarie 2018, agenții economici nu mai pot înregistra afacerea sau opera modificări în documentele de constituire, dacă nu prezintă informații despre beneficiarii efectivi ai companiei.

Potrivit prevederilor legii, Agenția Servicii Publice (ASP), la înregistrarea agenților economici și la efectuarea modificărilor în documentele de constituire, solicită de la investitori informație despre beneficiarii efectivi a persoanei juridice, cum sunt fondatorii, acționarii, sau persoanele care gestionează în ultimă instanță persoana juridică.

Adițional, persoanele juridice urmează să informeze ASP despre schimbările care se produc în componența beneficiarilor efectivi. Acest lucru devenea uneori imposibil pentru întreprinderile din Moldova, care sunt societăți comerciale transnaționale, ale căror acțiuni sunt listate la bursele de valori internaționale. Acțiunile, fiind tranzacționate liber la burse, foarte des își schimbă proprietarii, iar acest lucru face imposibilă ținerea evidenței la zi a beneficiarilor efectivi ai persoanei juridice.

Adițional, art. 5, alin. 15 din Lege prevede, în cazul în care s-au epuizat toate mijloacele posibile de identificare a beneficiarilor efectivi și cu condiția că nu există motive pentru suspiciuni, persoana fizică care ocupă funcția de administrator este considerată beneficiar efectiv. Depunerea unei declarații precum că administratorul este beneficiarul companiei era respinsă vehemente de investitori, dat fiind faptul că administratorii companiilor nu sunt acționari ai companiei, ci salariați ai acesteia și nu pot să-și asume răspunderea unui beneficiar efectiv în relațiile cu autoritățile naționale.

Subiectul, a ajuns în vizorul Consiliului Economic urmare a demersului Asociației Businessului European. Procedurile create în implementarea Legii 308 afectau activitatea mai multor investitori străini, precum și puteau descuraja intrarea pe piața a unor investitori noi.

În cadrul platformei Consiliului Economic, au fost convocate ședințe cu factorii interesați și instituțiile relevante ale statului, și în comun au fost identificate soluții privind schimbarea procedurilor de înregistrare și modificare a documentelor de înregistrare. Astfel, în cazul imposibilității determinării beneficiarilor efectivi, organizația declară acest lucru, iar administratorul este considerat beneficiar efectiv, fără a mai fi nevoie de o declarație în acest sens din partea agentului economic. Soluția a fost implementată și, astfel au fost depășite impedimentele alertate.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

Căutare

Mai citește

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.